1
00:00:01,007 --> 00:00:02,567
<i>Všichni mě poslouchejte.</i>

2
00:00:02,685 --> 00:00:04,085
<i>Čas běží.</i>

3
00:00:04,176 --> 00:00:05,884
<i>Nemůžeme s ním plýtvat.</i>

4
00:00:06,000 --> 00:00:08,477
<i>Každá chvíle se počítá.</i>

5
00:00:08,601 --> 00:00:10,177
Takže...

6
00:00:10,639 --> 00:00:12,973
dostaňme ty věci do krabic

7
00:00:12,975 --> 00:00:14,580
a pokusme se ujistit,

8
00:00:14,582 --> 00:00:17,177
že jsou ve správných krabicích, dobře?

9
00:00:18,071 --> 00:00:20,572
Jdete do toho se mnou?

10
00:00:28,749 --> 00:00:32,017
Bude to dobrý den, Sal.

11
00:00:39,026 --> 00:00:41,100
Tvá povzbuzující řeč
byla hluboce inspirující.

12
00:00:41,214 --> 00:00:42,936
Ahoj, Kareemo. Pracuji.

13
00:00:42,937 --> 00:00:45,096
Opravdu nevím, co je smutnější.

14
00:00:45,098 --> 00:00:46,932
Totální nesmyslnost této práce,

15
00:00:46,934 --> 00:00:49,701
nebo tvé pokusy dodat jí smysl.

16
00:00:49,703 --> 00:00:51,837
Potom si vzpomenu, že smutek neexistuje

17
00:00:51,839 --> 00:00:54,539
a my všichni jsme jen smítka
prachu v nekonečném vesmíru.

18
00:00:54,541 --> 00:00:57,042
No, tvoje vlasy dnes vypadají pěkně.

19
00:00:57,044 --> 00:00:58,707
Díky. Já vím.

20
00:00:58,832 --> 00:01:00,745
Ďábelský dech přichází.

21
00:01:00,747 --> 00:01:01,947
Nádech.

22
00:01:03,750 --> 00:01:06,785
Takže, právě jsem vyhodila Melindu.

23
00:01:06,787 --> 00:01:09,054
Prosím informujte personální.

24
00:01:14,261 --> 00:01:16,795
Nechápu, jak to u jejího
stolu zvládáš každý den.

25
........