1
00:00:17,522 --> 00:00:21,436
SPI International uvádí

2
00:01:39,187 --> 00:01:43,350
PRAVIDLA MOŠTÁRNY

3
00:01:48,780 --> 00:01:50,653
<i>Jinde ve světě</i>

4
00:01:50,782 --> 00:01:55,527
<i>odcházejí mladí muži z domova
za vidinou nadějné budoucnosti.</i>

5
00:01:56,579 --> 00:02:01,075
<i>Často jsou hnáni sny
o vítězství nad zlem,</i>

6
00:02:01,209 --> 00:02:05,159
<i>o velké lásce
či snadno nabytém bohatství.</i>

7
00:02:07,131 --> 00:02:11,840
<i>Tady v St. Clouds
je těžké i vystoupit z vlaku,</i>

8
00:02:11,970 --> 00:02:15,588
<i>neboť tomu kroku musí předcházet
závažnější rozhodnutí.</i>

9
00:02:16,099 --> 00:02:20,227
<i>Přijmout jedno dítě za své
nebo jedno opustit.</i>

10
00:02:20,561 --> 00:02:24,061
<i>Jediným důvodem, proč sem
lidé přijíždějí, je sirotčinec.</i>

11
00:02:25,108 --> 00:02:29,188
- Dobrý den. - Jsme ohlášeni.
- Pojďte dál, vítám vás.

12
00:02:29,320 --> 00:02:31,728
Půjdeme nahoru
za doktorem Larchem.

13
00:02:31,864 --> 00:02:36,823
<i>Přišel jsem jako lékař sirotků
a nechtěně otěhotněných žen.</i>

14
00:02:37,954 --> 00:02:40,361
<i>Chtěl jsem se stát hrdinou,</i>

15
00:02:40,748 --> 00:02:43,868
<i>ale v St. Clouds
takové místo neměli.</i>

16
00:02:44,210 --> 00:02:49,501
<i>V osamělém, nuzném světě
opuštěných dětí hrdiny nenajdete.</i>

17
00:02:50,216 --> 00:02:54,130
<i>A tak jsem o mnohé pečoval
a nikomu nebyl otcem.</i>

18
00:02:54,804 --> 00:02:59,051
<i>Možná s jednou výjimkou. Tady je.</i>

19
00:03:00,101 --> 00:03:02,557
<i>Homer Wells.</i>

20
00:03:03,479 --> 00:03:07,394
Pojmenoval jsem ho
po řeckém básníkovi.

21
00:03:08,109 --> 00:03:11,026
Znáte Homéra, že?

22
00:03:11,529 --> 00:03:17,116
........