1
00:00:00,058 --> 00:00:01,396
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:01,426 --> 00:00:04,264
Dostal bys Francii do války,
abys uspokojil touhu po koruně.

3
00:00:04,294 --> 00:00:07,367
Ale nikdy nedostaneš to,
co patří mně.

4
00:00:07,397 --> 00:00:10,464
Zasloužíš si někoho,
komu na tobě záleží. Myslím sebe.

5
00:00:10,494 --> 00:00:12,600
Oba potřebujeme,
aby to manželství fungovalo.

6
00:00:12,630 --> 00:00:14,716
Já, abych vylepšil
finance své země,

7
00:00:14,746 --> 00:00:17,650
a vy, abyste získala katolickou
podporu proti Maryině agresi.

8
00:00:17,680 --> 00:00:19,436
Ale musíte zastavit to,

9
00:00:19,466 --> 00:00:21,691
co se děje mezi vámi
a Gideonem Blackburnem.

10
00:00:21,721 --> 00:00:23,938
- A musíte ho poslat pryč
ode dvora. - Pošlu.

11
00:00:23,968 --> 00:00:27,285
Dostal jsem zprávu od špeha,
že vás vaše státní rada chce svrhnout

12
00:00:27,315 --> 00:00:29,348
a vás bezcenný
zrádný manžel jim pomáhá.

13
00:00:29,418 --> 00:00:32,792
Musíte odejít. Shromážděte síly
a připravte se na útok na hrad.

14
00:00:32,822 --> 00:00:34,186
Mary, co se stalo?

15
00:00:34,255 --> 00:00:37,856
Chtěli mě obvinit z cizoložství
a když vás nenašli, Bothwelle,

16
00:00:37,925 --> 00:00:41,192
zabili Davida. Darnley
mi pomohl utéct z hradu.

17
00:00:41,261 --> 00:00:44,430
- Zabijou tě. - Pokud máme
utéct, musíme to udělat teď.

18
00:00:44,498 --> 00:00:46,852
Vaše suverénní
královna byla zrazena.

19
00:00:46,882 --> 00:00:49,635
Získáme hrad zpět.

20
00:00:49,703 --> 00:00:53,689
A zrádci zaplatí za to,
co udělali, svými životy.

21
00:01:04,383 --> 00:01:08,450
- Je čas. - Mary, chápu,
že chcete vést útok na hrad,
........