1
00:00:55,681 --> 00:00:58,100
- Ahoj, Tome. Jak se vede?
- Ahoj, jak se vede?

2
00:00:58,183 --> 00:00:59,476
- Pojď dál.
- Ahoj.

3
00:00:59,560 --> 00:01:00,619
Ráda tě vidím.

4
00:01:06,191 --> 00:01:10,696
Být Jane Doe pro
mě bylo strašně tězké.

5
00:01:11,061 --> 00:01:13,193
Nechtěla jsem, aby někdo věděl,
kdo jsem.

6
00:01:13,226 --> 00:01:15,296
Nechtěla jsem, aby někdo
znal moji rodinu.

7
00:01:15,742 --> 00:01:21,873
Po nějaký čas jsem věřila,
že v tom mám soukromí.

8
00:01:22,247 --> 00:01:24,626
Protože jsem se vždy bála,
co lidé řeknou

9
00:01:24,710 --> 00:01:26,420
a budou si myslet o tom
co jsem řekla.

10
00:01:27,761 --> 00:01:32,057
Jaký máš názor na to, co se jí
pravděpodobně stalo?

11
00:01:34,303 --> 00:01:39,016
Věřím, že Cathy Cesnikovou zabil někdo

12
00:01:39,516 --> 00:01:41,810
koho znala.

13
00:01:41,893 --> 00:01:46,898
Věřím, že to nebyl někdo cizí,
kdo Cathy Cesnikovou zabil.

14
00:01:47,691 --> 00:01:51,945
Možná to byl někdo cizí,
kdo přesunul její tělo,

15
00:01:52,029 --> 00:01:56,533
nebo někdo cizí,
co to potom uklidil,

16
00:01:56,783 --> 00:02:01,455
ale nevěřím,
že to byl někdo cizí, kdo Cathy zabil.

17
00:02:01,538 --> 00:02:04,833
Cathy Cesnikovou zabili,
protože chtěla vyzradit,

18
00:02:05,125 --> 00:02:07,252
co se na té škole dělo

19
00:02:07,502 --> 00:02:10,744
a myslím, že to byl více
než jeden člověk,

20
00:02:10,769 --> 00:02:14,773
kdo se opravdu moc bál,
že je udá.

21
00:02:16,219 --> 00:02:20,891
A využili její smrt, aby mě umlčeli.

........