1
00:00:04,780 --> 00:00:06,781
ZOUFALÁ LHOTA
původně
NADĚJOVICE

2
00:00:11,520 --> 00:00:14,322

3
00:00:14,356 --> 00:00:18,693

4
00:00:18,728 --> 00:00:20,595
Ať zůstane zelená, prosím...

5
00:00:20,629 --> 00:00:22,964
No tak, no tak!

6
00:00:22,998 --> 00:00:24,966
- Sakra!

7
00:00:24,981 --> 00:00:26,681
Už jsme tady?! Jsme na táboře?!

8
00:00:26,716 --> 00:00:28,116
Skoro, zlatíčko.

9
00:00:28,150 --> 00:00:30,785
Jedinej podělanej semafor v celým městě,

10
00:00:30,820 --> 00:00:33,522
a já na něm stojím každej podělanej rok.

11
00:00:33,556 --> 00:00:34,956
Už vidím vjezd!

12
00:00:34,991 --> 00:00:36,625
Lidi, vy máte takový štěstí, že

13
00:00:36,659 --> 00:00:38,426
žijete hned vedle toho
nejlepšího místa na světě.

14
00:00:39,003 --> 00:00:41,062
Hele! Ten chlápek tam má spacák!

15
00:00:41,097 --> 00:00:43,131
Mami, možná potřebuje svést do tábora!

16
00:00:43,165 --> 00:00:45,367
Celé město má táborníckého ducha.

17
00:00:45,401 --> 00:00:48,103
Né tak blízko k ohni, hoši!
Spálíte si špekáčky!

18
00:00:48,137 --> 00:00:50,472
Ale přesně tak je má
můj kamarád Snot rád!

19
00:00:50,506 --> 00:00:52,307
Tento rok jsme konečně
v chatce pro velký kluky!

20
00:00:52,341 --> 00:00:53,608
Věřily byste tomu?!

21
00:00:55,444 --> 00:00:56,811
Oh, umění a ruční práce.

22
00:00:58,381 --> 00:01:00,448
Jak dlouho bude ta proklatá červená?

23
00:01:00,483 --> 00:01:02,684
? Velký kluci vládnou táboru, joo! ?

24
00:01:02,718 --> 00:01:03,985
? Velký kluci vládnou táboru! ?

........