1
00:00:11,477 --> 00:00:16,557
Z anglických titulků přeložil
TomStrom

2
00:00:44,834 --> 00:00:49,334
PAOBRAZY

3
00:01:24,190 --> 00:01:26,281
Tady je naše opozdilá Varšavanka!

4
00:01:26,311 --> 00:01:29,364
Promiňte, kde bych
našla profesora Strzeminského?

5
00:01:29,394 --> 00:01:31,928
Profesor Strzeminski...

6
00:01:33,248 --> 00:01:34,574
Támhle je.

7
00:01:37,539 --> 00:01:40,068
Už si tě všiml,
za chvíli za tebou přijde.

8
00:01:40,098 --> 00:01:42,112
Ale jak se sem dostane?

9
00:01:42,142 --> 00:01:43,384
Takhle.

10
00:01:51,679 --> 00:01:53,381
To je blázen!

11
00:02:01,234 --> 00:02:03,556
Propána, nestalo se vám nic?

12
00:02:04,698 --> 00:02:07,351
Nepomůžete mrzákovi vstát?

13
00:02:09,565 --> 00:02:11,482
Omlouvám se, já...

14
00:02:12,258 --> 00:02:16,158
Já jsem
Wladyslaw Strzeminski a nic mi není.

15
00:02:22,609 --> 00:02:26,258
Vítám vás na výletě
Lodžské akademie výtvarného umění.

16
00:02:26,288 --> 00:02:28,904
Svedl jste mě k dělání neplechy.

17
00:02:28,934 --> 00:02:32,313
Já vím, Jadwigo, je to moje vina.

18
00:02:34,022 --> 00:02:36,337
- Jak se jmenujete?
- Hanna.

19
00:02:36,625 --> 00:02:38,349
Slečno Hanno,

20
00:02:38,741 --> 00:02:44,863
obraz musí vyjádřit to,
co jeho autor vstřebal.

21
00:02:45,245 --> 00:02:46,446
Z toho...

22
00:02:46,847 --> 00:02:48,417
Z toho...

23
00:02:50,175 --> 00:02:54,051
Když se upřeně díváme
na nějaký předmět, máme jeho odraz v oku.

........