1
00:00:00,048 --> 00:00:03,345
Vím, kde jsou!
Ne, já to vím!

3
00:00:03,349 --> 00:00:06,015
- Tady, tady, tady!
- Díval ses do sušky?

5
00:00:06,019 --> 00:00:09,800
- To má být jedna várka?
- Není čas, hledej dál.

7
00:00:13,060 --> 00:00:14,959
Proč by byly tady?

8
00:00:19,733 --> 00:00:22,031
Je tu.
Je tu.

10
00:00:22,035 --> 00:00:23,134
Co ztratila?

11
00:00:23,136 --> 00:00:25,403
Neptala jsem se.
Ráda pohazuju věcma.

12
00:00:25,405 --> 00:00:26,137
Moje klíče.

13
00:00:26,139 --> 00:00:27,305
Pojďme na to.

14
00:00:30,577 --> 00:00:32,277
Kabelka?

15
00:00:33,146 --> 00:00:34,846
Maya.

16
00:00:50,964 --> 00:00:52,997
Podívej!
Něco má.

17
00:01:02,743 --> 00:01:05,975
Tam už jsem se dívala,
drahoušku... zem, skříňky.

19
00:01:07,214 --> 00:01:08,379
Udělal to zase.

20
00:01:08,381 --> 00:01:12,308
- Ty potvůrko.
- Děkuju, zlato.

22
00:01:12,313 --> 00:01:16,353
SPEECHLESS 1x16 - O-S-- OSCAR P-A-- PARTY
Překlad: tarba

23
00:01:16,356 --> 00:01:19,455
Dobrá, cink, cink, cink.
Zahajme schůzku

25
00:01:19,459 --> 00:01:22,525
mám s hendikepovanými
dětmi zmatkem.

27
00:01:22,529 --> 00:01:27,063
Jo? Protože všechny děti
mají nějaké zmatky.

29
00:01:27,067 --> 00:01:31,035
Dnes se k nám přidá
další máma, Becca.

30
00:01:31,037 --> 00:01:33,603
Právě se sem přistěhovala.
Přichází v dobrou dobu,

32
00:01:33,620 --> 00:01:36,441
........