1
00:00:01,587 --> 00:00:03,532
Tohle je tvůj poslední
týden jako svobodný muž.

3
00:00:05,250 --> 00:00:07,138
Proč vám prostě nedám flašku?

4
00:00:07,158 --> 00:00:09,507
- To zní dobře.
- Dobře, tati.

5
00:00:09,527 --> 00:00:10,954
Hej, hej. Hej.

6
00:00:10,974 --> 00:00:13,608
Pane Nicholsi, Trev říkal,
že jste byl ve Vietnamu.

8
00:00:13,631 --> 00:00:16,180
Na vrcholu, v roce 1968.

9
00:00:16,200 --> 00:00:17,815
- Páni, to muselo být drsný.
- Jo.

10
00:00:17,835 --> 00:00:21,151
- Povím vám příběh.
- Ne ten o starém kaštanu.

11
00:00:21,171 --> 00:00:23,820
Byli jsme na průzkumu.
Hrozně pršelo,

12
00:00:23,840 --> 00:00:25,855
že jsme neviděli
ani metr před sebe.

13
00:00:25,875 --> 00:00:28,725
Stoupl jsem na hnízdo
zmije bambusové.

14
00:00:28,745 --> 00:00:31,161
Jedna se proplížila kolem
mojí nohy. Popadl jsem mačetu

15
00:00:31,181 --> 00:00:32,562
a usekl tomu zatraceného
hadovi hlavu.

16
00:00:32,582 --> 00:00:34,564
- Neke.
- Nejenom tohle.

17
00:00:34,584 --> 00:00:37,699
Od té doby se ten hajzlík
drží mých kalhot.

18
00:00:37,719 --> 00:00:39,902
To je pěkné.

19
00:00:39,922 --> 00:00:42,405
Dej si s námi rundu, tati,
než odejedeme z města.

20
00:00:42,425 --> 00:00:45,441
Dobrá. Na manželky
a miláčky.

21
00:00:45,461 --> 00:00:47,576
Nechť se nikdy nepotkají.

22
00:00:47,596 --> 00:00:50,331
Nikdy.

23
00:00:53,768 --> 00:00:56,717
Řekl jsem Trevorovi,
ať je venku v 6:00.

24
........