1
00:00:10,559 --> 00:00:12,993
Kdo by si ukládal
věci tady?

2
00:00:13,029 --> 00:00:15,096
Tahle skládka nepokryje
moje daně.

3
00:00:15,131 --> 00:00:17,598
Moji brouci!

4
00:00:17,633 --> 00:00:21,168
Pane, až s tím skončíte,
můžete si vzít auto.

5
00:00:21,204 --> 00:00:24,037
Žádné auto.
Brouci.

6
00:00:25,540 --> 00:00:26,969
Bojoví brouci!

7
00:00:29,562 --> 00:00:31,677
John, Paul, George
a ten nechutný.

8
00:00:31,713 --> 00:00:35,020
Pro své věci si můžete
přijít zítra v deset.

9
00:00:35,023 --> 00:00:38,218
Budova byla zabavená,
dle dohody o konfiskaci.

10
00:00:38,253 --> 00:00:40,518
Pane, tady!

11
00:00:40,554 --> 00:00:42,354
- Dávejte na něj pozor.
- Dobře.

12
00:00:45,459 --> 00:00:47,159
Jo?

13
00:01:18,323 --> 00:01:20,556
Jednotka byla pronajata
na Nickyho Neelea.

14
00:01:20,592 --> 00:01:23,260
- Jo, to zní skutečně.
- Jo, jako adresa.

15
00:01:23,295 --> 00:01:25,461
Žádná 721 Broad Street není.

16
00:01:25,497 --> 00:01:28,731
A zaplaceno hotově
na pět let dopředu.

17
00:01:28,767 --> 00:01:30,833
Nicky nechtěI společnost.

18
00:01:30,868 --> 00:01:33,889
Příčinou smrti mohl být
úder tupým předmětem,

19
00:01:33,892 --> 00:01:36,105
nebo to bylo těmi řezy.

20
00:01:36,140 --> 00:01:39,095
Úder tupým předmětem,
něčím takovým?

21
00:01:39,141 --> 00:01:40,840
Tohle bude asi
vražedná zbraň.

22
00:01:40,876 --> 00:01:43,510
........