1
00:00:13,634 --> 00:00:19,266
- Lizzie. - Já, nevěděla
jsem, komu zavolat.

2
00:00:21,142 --> 00:00:25,641
- Proč by po něm stříleli,
Lauro? - Nevím.

3
00:00:25,713 --> 00:00:30,740
Chirurg řekl, že to zvládne.
Zvládne? Co to znamená?

4
00:00:30,755 --> 00:00:32,504
Eric je silný, Lizzie.
Bude v pořádku.

5
00:00:32,507 --> 00:00:34,887
- Co když...
- To budeme řešit potom.

6
00:00:37,658 --> 00:00:40,458
Byl to dobrý bratr, Lauro.

7
00:00:40,494 --> 00:00:43,395
A dobrý bratr bude
ještě dlouho.

8
00:00:43,431 --> 00:00:45,698
Promiňte, ale...

9
00:00:48,836 --> 00:00:51,303
Dala bych si kafe.

10
00:01:00,214 --> 00:01:02,314
Nechme ho odpočívat.

11
00:01:06,131 --> 00:01:07,752
- Eric nebyl...
- Ne.

12
00:01:07,788 --> 00:01:10,889
Vzdal se toho po tom...

13
00:01:10,925 --> 00:01:13,758
Pracuje u Gerringera.
Vede se mu dobře, Lauro.

14
00:01:13,794 --> 00:01:16,561
- Opravdu. - Byla jsem
si jistá, že je čistý.

15
00:01:16,597 --> 00:01:18,563
Před pár týdny jsme
spolu večeřeli.

16
00:01:18,599 --> 00:01:21,800
Řekl mi to. Jo,
to se mu líbilo.

17
00:01:21,836 --> 00:01:24,569
Nikdy se přes tebe nepřenesl.

18
00:01:26,374 --> 00:01:27,673
Benny...

19
00:01:29,377 --> 00:01:31,576
Zatracený Fishbein
mě nepustil z práce.

20
00:01:31,612 --> 00:01:33,225
Děkuju, Lauro,
že jsi tu pro ni byla.

21
00:01:34,434 --> 00:01:36,748
- Tvůj bratr?
- My... nevíme.

22
00:01:36,784 --> 00:01:40,285
........