1
00:00:18,811 --> 00:00:20,321
Nevzpírej se tomu, Stíne.

2
00:00:20,663 --> 00:00:22,251
My přicházíme.

3
00:00:23,817 --> 00:00:27,361
Hrozili, že přeprogramují realitu.
To se děje?

4
00:00:28,218 --> 00:00:29,430
Předstíráš,

5
00:00:29,585 --> 00:00:32,366
že nevěříš
v nemožné věci.

6
00:00:35,537 --> 00:00:36,697
Jsi pořád můj puňťa?

7
00:00:37,411 --> 00:00:38,411
Ne.

8
00:00:39,107 --> 00:00:40,307
Pokud je to skutečné,

9
00:00:40,341 --> 00:00:43,444
televize mluví
a palice krvácí,

10
00:00:43,469 --> 00:00:47,106
a jestli existuje
svět pod světem.

11
00:00:47,195 --> 00:00:48,949
Nemáme s tebou co řešit.

12
00:00:50,989 --> 00:00:52,033
Říkáte sjednocení?

13
00:00:52,601 --> 00:00:54,789
Já slyším válka.

14
00:00:57,939 --> 00:00:59,708
Nejsem váš nepřítel.

15
00:02:12,901 --> 00:02:22,364
překlad: Blahar, Janel
www.edna.cz/american-gods

16
00:02:59,404 --> 00:03:03,480
<i>Příchod do Ameriky</i>

17
00:03:59,855 --> 00:04:01,757
- Amen.
- Amen.

18
00:04:01,857 --> 00:04:02,958
Amen.

19
00:04:07,931 --> 00:04:08,931
Postavte se.

20
00:04:14,465 --> 00:04:17,198
Proud řeky je silný
kvůli rannímu dešti.

21
00:04:18,816 --> 00:04:19,883
Voda je hluboká.

22
00:04:22,324 --> 00:04:25,191
Jestli neumíte plavat,
tak s námi nejdete.

23
00:04:26,160 --> 00:04:27,160
Chápete?

........