1
00:00:00,383 --> 00:00:01,833
V predchádzajúcich častiach "Famous in Love.."

2
00:00:01,834 --> 00:00:03,377
Chcem ťa pozvať von.

3
00:00:03,378 --> 00:00:05,712
Prepáč. Ja, ja nemôžem to prijať.

4
00:00:05,713 --> 00:00:07,673
Teda, sama si povedala,
že je hráč.

5
00:00:07,674 --> 00:00:09,299
Nie. Nedovolím, aby ma využil.

6
00:00:09,300 --> 00:00:10,676
- Dáš mi ešte šancu?
- Nie.

7
00:00:10,677 --> 00:00:13,845
- Nie takto.
- Alan Mills?

8
00:00:13,846 --> 00:00:16,265
Som novým šéfom Gold Brothers, Nina.

9
00:00:16,266 --> 00:00:18,267
Organizátor Adam k vašim službám.

10
00:00:18,268 --> 00:00:20,936
Vidíme sa, Adam.

11
00:00:20,937 --> 00:00:23,105
Sme dvaja dospelí. Nie je nič zlé,
na tom, čo robíme.

12
00:00:23,106 --> 00:00:24,606
Je to trochu špatné.

13
00:00:24,607 --> 00:00:27,234
Alexis mi pomôže
a všetko mi povedala.

14
00:00:27,235 --> 00:00:29,378
Prečo si mi to nepovedala,
keď prvý-krát volala?

15
00:00:29,379 --> 00:00:30,737
- Prepáč.
- Drž sa.

16
00:00:30,738 --> 00:00:32,656
Naučím ťa veľa vecí.

17
00:00:32,657 --> 00:00:34,408
Alexis nie je chorá.

18
00:00:34,409 --> 00:00:37,202
Je v Palm Springs s Jakeom.'

19
00:00:37,203 --> 00:00:38,245
Zober si prachy a vypadni odtiaľto.

20
00:00:38,246 --> 00:00:39,454
Ak ho budeš ešte niekedy otravovať,

21
00:00:39,455 --> 00:00:41,164
budeš mať problém so mnou.

22
00:00:41,165 --> 00:00:42,291
To nie je moje!

23
00:00:42,292 --> 00:00:44,126
- Vystúpte z auta.
- To nie je moje.

........