1
00:01:54,656 --> 00:01:58,251
SMRTIHLAV

2
00:04:20,767 --> 00:04:25,253
Jste zmatený, že? Vystrašený.
To je v pořádku. Pomohu vám.

3
00:04:25,373 --> 00:04:29,832
- Kdo je to?
- Jsem doktor. Ztratil jste paměť.

4
00:04:29,952 --> 00:04:33,918
Prováděl se experiment.
Vaše paměť se vymazala. Rozumíte?

5
00:04:34,038 --> 00:04:38,974
- Ne. Co se to děje?
- Nějací lidé po vás teď jdou.

6
00:04:39,094 --> 00:04:41,459
<i>Nesmí vás najít.
Okamžitě zmizte.</i>

7
00:04:42,589 --> 00:04:44,657
Haló? Jste tam?

8
00:05:44,421 --> 00:05:48,283
Volal Automat,
prý jste tam nechal peněženku.

9
00:05:49,797 --> 00:05:54,859
Zaplatil jste jen na tři týdny,
a ty uplynuly před deseti minutami.

10
00:05:57,113 --> 00:06:00,940
- Jsem tu tři týdny?
- Je to tu černé na bílém.

11
00:06:01,749 --> 00:06:07,047
Den a čas. Naše knihy jsou jako
naše postele. Čisté a přesné.

12
00:06:07,481 --> 00:06:10,366
- Vyřídím to později.
- Dobře.

13
00:06:10,486 --> 00:06:14,246
Jediné, co z vás tu dělá hosta,
jsou peníze na dřevo.

14
00:06:38,040 --> 00:06:43,002
Domovní řád. Tři týdny
jsou tři týdny. Ani den navíc.

15
00:07:05,441 --> 00:07:08,767
Pan Murdoch, ano?
Kde je?

16
00:07:09,169 --> 00:07:12,618
Právě odešel,
ani ne před pěti minutami.

17
00:07:15,985 --> 00:07:17,472
Teď spi.

18
00:07:20,123 --> 00:07:23,422
<i>Když rumba začne hrát,</i>

19
00:07:24,262 --> 00:07:25,828
<i>tancuj se mnou,</i>

20
00:07:26,599 --> 00:07:28,212
<i>houpej mě.</i>

21
00:07:29,839 --> 00:07:32,774
<i>Jak líný oceán objímá pobřeží,</i>

22
00:07:33,375 --> 00:07:35,388
........