1
00:00:09,535 --> 00:00:11,121
Jestli mu dáme, co chce...

2
00:00:11,174 --> 00:00:15,120
Jestli dáme Usherovi soudce
Nejvyššího soudu, tak je konec.

3
00:00:15,240 --> 00:00:17,518
Je konec. Bude nás vlastnit.

4
00:00:17,697 --> 00:00:20,227
- Nepřeháněj.
- Kéž by tomu tak bylo.

5
00:00:20,351 --> 00:00:23,479
- Uzavřel jsi tisíce dohod.
- Ano, ale tahle je jiná.

6
00:00:23,562 --> 00:00:26,495
- Proč?
- Protože to cítím přímo tady.

7
00:00:26,647 --> 00:00:28,823
- Posloucháš se?
- Ano, čistě a jasně.

8
00:00:28,887 --> 00:00:32,479
Ale připadá mi, jako bys mě
ty neposlouchala vůbec.

9
00:00:32,949 --> 00:00:34,867
Jakmile budeme opět pevně u moci,

10
00:00:34,911 --> 00:00:38,968
- dostaneme zpátky svoje postavení.
- To je naivní. A to je u tebe novinka.

11
00:00:39,025 --> 00:00:40,698
Jsem realistka, ne naivní.

12
00:00:40,768 --> 00:00:42,695
Se vším se můžeme rozloučit.

13
00:00:42,760 --> 00:00:45,561
Souhlasili jsme.
Teď už o tom nemůžeme vyjednávat.

14
00:00:45,627 --> 00:00:49,380
To je přesně ono. On vybírá.
Bude to jeho soudce.

15
00:00:49,439 --> 00:00:52,610
Snaží se ovládat náš dům.
Bílý dům.

16
00:00:52,678 --> 00:00:55,055
Dala jsem mu své slovo, Francisi.

17
00:00:56,431 --> 00:00:57,940
Tvé slovo?

18
00:00:58,559 --> 00:01:02,135
Tvé slovo?
Tahle konverzace je bezpředmětná.

19
00:01:02,270 --> 00:01:04,003
Dospěj!

20
00:01:04,854 --> 00:01:08,018
- Kdo myslíš, že jsi?
- Dočasná prezidentka,

21
00:01:08,073 --> 00:01:12,635
- která tě chce dostat zpátky. - Jestli
nemyslíš, že jsme na důležitém rozcestí,

22
00:01:12,707 --> 00:01:15,018
tak se hluboce mýlíš.
........