1
00:01:20,432 --> 00:01:21,547
<i>Ide ti to.</i>

2
00:01:21,589 --> 00:01:22,421
<i>Len dýchaj.</i>

3
00:01:22,889 --> 00:01:24,366
<i>Už mám havičku,
len dýchaj.</i>

4
00:01:25,227 --> 00:01:26,314
<i>Už to mám.
Poďme na to...</i>

5
00:01:26,530 --> 00:01:27,584
<i>Predstav si, že sa narodíš</i>

6
00:01:27,596 --> 00:01:29,476
<i>úplne oboznámený</i>

7
00:01:29,487 --> 00:01:31,348
<i>so všetkým naokolo.</i>

8
00:01:32,264 --> 00:01:35,224
<i>Tvoje poznatky pchádzajú z tela
niekoho iného.</i>

9
00:01:35,399 --> 00:01:38,264
<i>Prepojení vlastnou krvou</i>

10
00:01:38,853 --> 00:01:41,352
<i>Preto si celý odkrvi.</i>

11
00:01:41,363 --> 00:01:43,343
<i>Máme zdravého chlapčeka!</i>

12
00:01:44,034 --> 00:01:46,325
<i>Vedomý si suchého vzduchu</i>

13
00:01:46,337 --> 00:01:48,347
<i>ktorý si po prvý krát nasal
do svojich pľúc.</i>

14
00:01:49,536 --> 00:01:51,338
<i>Tie ostré zvuky ktoré počuješ.</i>

15
00:01:51,349 --> 00:01:54,338
<i>- Nožnice?
- Oslepujúce svetlo vtvojich očiach.

16
00:01:54,349 --> 00:01:58,338
<i>- Desať prstov na rukách aj na nohách!
- To poznanie, že</i>

17
00:01:58,349 --> 00:02:01,348
<i>tvoje kosti sú ešte mäkké,
a tvoj život tak krehký

18
00:02:01,359 --> 00:02:03,342
<i>že sa môže v okamžiku vypariť.</i>

19
00:02:04,738 --> 00:02:07,351
<i>To je ozajstné vzkriesenie.</i>

20
00:02:12,339 --> 00:02:13,348
- Gratulujem!
- Vďaka!

21
00:02:47,348 --> 00:02:49,353
<i>Viem si predstaviť
sestričku Elizabeth Mansfra.</i>

22
00:02:50,053 --> 00:02:51,554
<i>Aká bola mimo</i>

23
00:02:51,568 --> 00:02:54,352
<i>v deň keď spoznala Dr. Victor West.</i>
........