1
00:01:14,812 --> 00:01:19,312
Titulky 12.6.2017
Andrea1717

2
00:01:19,512 --> 00:01:22,106
<i>Osobný strážca</i>

3
00:03:41,821 --> 00:03:45,655
Môj milostný príbeh
začal cestou vlakom...

4
00:03:45,758 --> 00:03:48,989
...a rovnako aj pokračoval.

5
00:03:49,729 --> 00:03:51,060
Úmyselne alebo neúmyselne...

6
00:03:51,164 --> 00:03:54,031
...táto cesta začala v dedine
nazývanej Jaisingpur.

7
00:03:57,737 --> 00:04:01,173
V tú noc by, osobný strážca
Balwant Singh a Sudhasovo dieťa...

8
00:04:01,241 --> 00:04:02,367
...už nikdy neboli
uzreli svetlo sveta...

9
00:04:02,442 --> 00:04:05,605
...keby anjel nebol prišiel
v správny okamih.

10
00:04:10,883 --> 00:04:14,341
A ten anjel bol...
Sartaj Rana.

11
00:04:16,689 --> 00:04:18,919
Toto je palác pána Sartaja.

12
00:04:19,359 --> 00:04:21,190
Pre ľudí z Jaisingpuru...

13
00:04:21,294 --> 00:04:22,818
...toto nie je o nič menej ako súd...

14
00:04:23,396 --> 00:04:26,388
...kde sa človek okamžite
dovolá práva a spravodlivosti.

15
00:04:39,679 --> 00:04:40,839
Reema.

16
00:04:40,913 --> 00:04:42,005
Poď.

17
00:04:43,349 --> 00:04:46,147
Pán Sartaj,
toto je pani Reema.

18
00:04:47,120 --> 00:04:49,179
- Dobrý deň.
- Dobrý deň.

19
00:04:49,689 --> 00:04:51,589
Pán Sartaj, prosím
zachráňte moju dcéru.

20
00:04:52,225 --> 00:04:54,386
Nejaký ľudia ju násilím uniesli.

21
00:04:54,460 --> 00:04:55,552
Kto to bol?

22
00:04:55,628 --> 00:04:57,789
Ranjan Mhatre a jeho bratia.

23
........