1
00:00:18,629 --> 00:00:20,630
Chtěl bych...

2
00:00:31,175 --> 00:00:34,210
Béžová.

3
00:00:36,947 --> 00:00:38,581
- Je to...?
- Soudce Thomas.

4
00:00:38,583 --> 00:00:39,582
Já to věděl.

5
00:00:39,584 --> 00:00:40,617
Co pro tebe
můžu udělat, Louisi?

6
00:00:41,619 --> 00:00:42,785
K věci. Jasně.

7
00:00:42,788 --> 00:00:44,521
Chtěl jsem...

8
00:00:44,523 --> 00:00:47,624
ti pogratulovat,
že jsi získal pojišťovnu Pfister

9
00:00:47,626 --> 00:00:48,958
a dát ti vědět,
že jsem si dovolil

10
00:00:48,960 --> 00:00:50,460
dát dohromady počáteční papírování.

11
00:00:50,462 --> 00:00:52,862
Skvěle, nech to tady.

12
00:00:52,864 --> 00:00:54,230
Chtěl jsem u toho být.

13
00:00:54,232 --> 00:00:55,665
Ocenil bych tu příležitost...

14
00:00:55,667 --> 00:00:58,134
Nesmysl.
Louisi, to je pod tvoji úroveň.

15
00:00:58,135 --> 00:01:00,637
Myslím, že nic není pod mou úroveň.

16
00:01:00,639 --> 00:01:03,239
Chceš mi něco nabídnout?

17
00:01:03,241 --> 00:01:06,175
Chci jen říct, že jsem si všiml toho,

18
00:01:06,178 --> 00:01:08,745
že se naše kancelář mění.

19
00:01:08,747 --> 00:01:10,813
Ale byli jsme...

20
00:01:10,816 --> 00:01:13,816
A teď jsme takový...

21
00:01:13,819 --> 00:01:16,419
Možná potřebujeme trochu...

22
00:01:16,421 --> 00:01:17,887
- Víš?
- Louisi.

23
00:01:17,889 --> 00:01:21,958
Chtěl bych tu pracovat
s jistými zásadami.

24
........