1
00:00:00,377 --> 00:00:04,066
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:04,600 --> 00:00:06,177
Travisi!

3
00:00:06,377 --> 00:00:09,288
Můj typ i moje barva.

4
00:00:10,844 --> 00:00:14,822
<i>- Nevěřím jim.</i>
- Však jim nevěř. Věř mně.

5
00:00:14,888 --> 00:00:17,200
<i>Když jsme sem letěli,
tak po nás stříleli.</i>

6
00:00:17,288 --> 00:00:21,755
- Nemůžete ji nechat zemřít.
- Pokud jí bije srdce, tak ji sem pustíme.

7
00:00:22,111 --> 00:00:25,000
Zůstaneme tu.
Uděláme z toho náš domov.

8
00:00:25,111 --> 00:00:27,022
<i>Budujeme tu nový národ.</i>

9
00:00:27,044 --> 00:00:30,444
Prozatím jste na nejbezpečnějším
místě v současném světě.

10
00:00:33,444 --> 00:00:35,466
<i>Naše země je v rozkladu.</i>

11
00:00:35,500 --> 00:00:39,133
<i>Kéž by naši předci viděli,
co se s Amerikou stalo.</i>

12
00:00:39,288 --> 00:00:41,688
<i>Města jsou obsazována cizími příslušníky,</i>

13
00:00:41,750 --> 00:00:44,177
<i>kvůli čemuž vzniká korporační diktatura.</i>

14
00:00:44,222 --> 00:00:47,730
<i>Zatímco naši nenasytní politici
nic nedělají, přichází to nejhorší,</i>

15
00:00:47,755 --> 00:00:50,911
<i>kvůli čemuž naše země trpí.
Přišel čas, vlastenci.</i>

16
00:00:51,022 --> 00:00:54,577
<i>Velký americký pokus selhal.</i>

17
00:00:59,977 --> 00:01:03,022
<i>Avšak z popela povstáváme my.</i>

18
00:01:03,155 --> 00:01:04,888
<i>Zdravíčko.</i>

19
00:01:05,755 --> 00:01:08,422
<i>Jmenuji se Jeremiah Otto.</i>

20
00:01:08,466 --> 00:01:11,422
<i>Tohle je konec našeho světa.</i>

21
00:01:11,577 --> 00:01:15,933
<i>Svou rodinu ochráníte pouze,
pokud se připravíte.</i>

22
00:01:18,844 --> 00:01:20,777
<i>Tady to máš.</i>

23
00:01:21,666 --> 00:01:26,370
<i>Nejlépe tak učiníte
........