1
00:00:13,930 --> 00:00:17,620
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:18,160 --> 00:00:19,730
Travisi!

3
00:00:19,930 --> 00:00:22,840
Můj typ i moje barva.

4
00:00:24,400 --> 00:00:28,380
<i>- Nevěřím jim.</i>
- Však jim nevěř. Věř mně.

5
00:00:28,440 --> 00:00:30,760
<i>Když jsme sem letěli,
tak po nás stříleli.</i>

6
00:00:30,840 --> 00:00:35,310
- Nemůžete ji nechat zemřít.
- Pokud jí bije srdce, tak ji sem pustíme.

7
00:00:35,670 --> 00:00:38,560
Zůstaneme tu.
Uděláme z toho náš domov.

8
00:00:38,670 --> 00:00:40,580
<i>Budujeme tu nový národ.</i>

9
00:00:40,600 --> 00:00:44,000
Prozatím jste na nejbezpečnějším
místě v současném světě.

10
00:00:47,000 --> 00:00:49,020
<i>Naše země je v rozkladu.</i>

11
00:00:49,060 --> 00:00:52,690
<i>Kéž by naši předci viděli,
co se s Amerikou stalo.</i>

12
00:00:52,840 --> 00:00:55,240
<i>Města jsou obsazována cizími příslušníky,</i>

13
00:00:55,310 --> 00:00:57,730
<i>kvůli čemuž vzniká korporační diktatura.</i>

14
00:00:57,780 --> 00:01:01,290
<i>Zatímco naši nenasytní politici
nic nedělají, přichází to nejhorší,</i>

15
00:01:01,310 --> 00:01:04,470
<i>kvůli čemuž naše země trpí.
Přišel čas, vlastenci.</i>

16
00:01:04,580 --> 00:01:08,130
<i>Velký americký pokus selhal.</i>

17
00:01:13,530 --> 00:01:16,580
<i>Avšak z popela povstáváme my.</i>

18
00:01:16,710 --> 00:01:18,440
<i>Zdravíčko.</i>

19
00:01:19,310 --> 00:01:21,980
<i>Jmenuji se Jeremiah Otto.</i>

20
00:01:22,020 --> 00:01:24,980
<i>Tohle je konec našeho světa.</i>

21
00:01:25,130 --> 00:01:29,490
<i>Svou rodinu ochráníte pouze,
pokud se připravíte.</i>

22
00:01:32,400 --> 00:01:34,330
<i>Tady to máš.</i>

23
00:01:35,220 --> 00:01:39,930
<i>Nejlépe tak učiníte
........