1
00:00:10,060 --> 00:00:12,080
<i>Naše země je v rozkladu.</i>

2
00:00:12,120 --> 00:00:15,750
<i>Kéž by naši předci viděli,
co se s Amerikou stalo.</i>

3
00:00:15,900 --> 00:00:18,300
<i>Města jsou obsazována cizími příslušníky,</i>

4
00:00:18,370 --> 00:00:20,790
<i>kvůli čemuž vzniká korporační diktatura.</i>

5
00:00:20,840 --> 00:00:24,350
<i>Zatímco naši nenasytní politici
nic nedělají, přichází to nejhorší,</i>

6
00:00:24,370 --> 00:00:27,530
<i>kvůli čemuž naše země trpí.
Přišel čas, vlastenci.</i>

7
00:00:27,640 --> 00:00:31,190
<i>Velký americký pokus selhal.</i>

8
00:00:36,590 --> 00:00:39,640
<i>Avšak z popela povstáváme my.</i>

9
00:00:39,770 --> 00:00:41,500
<i>Zdravíčko.</i>

10
00:00:42,370 --> 00:00:45,040
<i>Jmenuji se Jeremiah Otto.</i>

11
00:00:45,080 --> 00:00:48,040
<i>Tohle je konec našeho světa.</i>

12
00:00:48,190 --> 00:00:52,550
<i>Svou rodinu ochráníte pouze,
pokud se připravíte.</i>

13
00:00:55,460 --> 00:00:57,390
<i>Tady to máš.</i>

14
00:00:58,280 --> 00:01:02,990
<i>Nejlépe tak učiníte
s mým čtyřdílným videonávodem</i>

15
00:01:03,260 --> 00:01:07,240
<i>Jak přežít konec našeho světa.</i>

16
00:01:07,370 --> 00:01:11,750
<i>Po letech strávených na svém ranči</i>

17
00:01:11,790 --> 00:01:15,880
<i>jsem vytvořil způsob,
jak přežít konec světa.</i>

18
00:01:15,950 --> 00:01:19,950
<i>Mé návody vás naučí,
jak skladovat jídlo, munici, nářadí,</i>

19
00:01:19,990 --> 00:01:23,220
<i>lékařské zásoby a věci pro
směňování, jak vlastnit zdroj vody,</i>

20
00:01:23,280 --> 00:01:26,620
<i>jak vybudovat studnu, jak obdělávat
pole a jak se starat o dobytek.</i>

21
00:01:26,700 --> 00:01:31,660
<i>Zejména vás naučím, jak ochránit
svou nezávislost před městskou spodinou,</i>

22
00:01:31,700 --> 00:01:34,640
<i>která během apokalypsy
bude chtít to, co je vaše.</i>

23
........