1
00:00:01,112 --> 00:00:02,479
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,574 --> 00:00:04,474
Žalujeme celou vaši kancelář za podvod.

3
00:00:04,996 --> 00:00:07,563
Dívám se na dokument,
který naznačuje, že jsi to zametl.

4
00:00:07,565 --> 00:00:10,300
Pošpinil jsem jeho pověst jen proto,
že ses mi podíval do očí

5
00:00:10,302 --> 00:00:12,534
a řekl jsi mi, že vaše kapota
byla pevná jako skála.

6
00:00:12,536 --> 00:00:15,038
Napravíš to, nebo to udělám já.

7
00:00:15,040 --> 00:00:17,206
Kdy jsi mi to chtěla říct?

8
00:00:17,208 --> 00:00:19,042
Našel jsi to,
co nehledáš?

9
00:00:19,044 --> 00:00:20,075
Ne, našla jsi ty to,
co nehledáš?

10
00:00:20,077 --> 00:00:21,244
Ne.

11
00:00:21,245 --> 00:00:22,478
Ten dokument tady nikdy nebyl.

12
00:00:22,480 --> 00:00:23,680
Kde je sakra Donna?

13
00:00:23,682 --> 00:00:25,080
Je ve spisovně.

14
00:00:25,082 --> 00:00:26,281
Ještě ten dokument nenašla.

15
00:00:26,284 --> 00:00:28,083
Kdokoliv ho mohl vidět
a nevšimnout si ho.

16
00:00:28,085 --> 00:00:29,818
Potřebuju vědět,
že se to nestalo,

17
00:00:29,820 --> 00:00:33,056
nebo koho mám vyhodit.

18
00:00:54,277 --> 00:00:55,511
Nikdy jsem si nemyslel,

19
00:00:55,513 --> 00:00:57,079
že uvidím, jak se velký
Harvey Specter potí.

20
00:00:57,081 --> 00:00:58,447
Chceš závod, Jeffrey?

21
00:00:58,449 --> 00:00:59,982
Moc rád ti nakopu zadek.

22
00:00:59,984 --> 00:01:01,517
Věř mi, Harvey,

23
00:01:01,519 --> 00:01:03,252
nevstával jsem v pět ráno
kvůli svému zdraví.
........