1
00:00:03,537 --> 00:00:06,547
CinemArt
uvádí

2
00:01:19,078 --> 00:01:29,164
EGON SCHIELE

3
00:01:43,328 --> 00:01:50,131
"Vídeň, rok 1918,
krátce před koncem první světové války"

4
00:02:08,995 --> 00:02:14,245
Egone! Edith!
Neseme vám uhlí.

5
00:02:17,537 --> 00:02:18,876
- Egone!
- Počkej!

6
00:02:19,537 --> 00:02:22,915
- Není doma?
- Někdo tam musí být.

7
00:02:24,453 --> 00:02:26,788
Švagrová leží tři dny
doma s chřipkou.

8
00:02:26,870 --> 00:02:30,081
- Ano, já vím. - Nemůžeme dovnitř.
- Já hned otevřu.

9
00:02:36,578 --> 00:02:38,333
Egone?

10
00:03:03,453 --> 00:03:05,172
- Gerti?
- Ano.

11
00:03:06,453 --> 00:03:09,250
- Edith není dobře.
- Já vím.

12
00:03:09,495 --> 00:03:11,463
Máš vysokou horečku.

13
00:03:12,245 --> 00:03:14,462
Melo, Toni, jdeme.

14
00:03:15,245 --> 00:03:17,082
Já ale nikam nechci.

15
00:03:17,287 --> 00:03:20,332
Strýček Egon je nemocný.
Jděte!

16
00:03:20,662 --> 00:03:23,873
Maminka potom přijde.
Teď musíme jít pro doktora.

17
00:03:25,245 --> 00:03:26,252
Tak jdeme.

18
00:03:33,953 --> 00:03:36,252
Tamhle leží moje kniha.

19
00:03:36,787 --> 00:03:40,046
Můžeš se podívat,
kdo mně má dnes stát modelem?

20
00:03:40,662 --> 00:03:41,669
Ano.

21
00:03:51,995 --> 00:03:55,171
Tři jména na dnešek.
Čtyři na zítra.

22
00:03:55,245 --> 00:03:58,789
Musíš to zrušit.
........