1
00:00:09,300 --> 00:00:12,820
Žijeme ve světě zázraků.

2
00:00:13,500 --> 00:00:18,000
Na neskutečně krásném a komplexním místě.

3
00:00:18,500 --> 00:00:23,060
Jsou tu ohromné oceány
a neuvěřitelné počasí,

4
00:00:24,300 --> 00:00:28,200
velehory
a úchvatná krajina.

5
00:00:28,600 --> 00:00:30,900
Pokud si myslíte, že to už je vše,

6
00:00:31,000 --> 00:00:35,500
že naše planeta existuje
ve zlaté kleci, pak se mýlíte.

7
00:00:37,000 --> 00:00:43,180
Jsme součástí mnohem širšího ekosystému,
který překračuje hranice naší atmosféry.

8
00:00:46,900 --> 00:00:50,300
Podle mě prožíváme
nejskvělejší éru objevů,

9
00:00:50,400 --> 00:00:53,000
jakou naše civilizace poznala.

10
00:00:53,200 --> 00:00:56,520
Doputovali jsme na nejzazší
hranice sluneční soustavy,

11
00:00:56,720 --> 00:01:00,620
vyfotografovali podivné nové světy,

12
00:01:00,720 --> 00:01:05,260
navštívili neznámé krajiny,
nadechli se cizího vzduchu.

13
00:01:10,400 --> 00:01:12,900
Mezi tyto divy patří i naše Země -

14
00:01:13,000 --> 00:01:17,100
oáza klidu v nebezpečném vesmíru.

15
00:01:19,240 --> 00:01:27,260
Jediné co nás odděluje od vnějšího
prostředí, je tenká plynová obálka -

16
00:01:27,360 --> 00:01:28,860
naše atmosféra.

17
00:01:30,520 --> 00:01:32,700
A díky této tenké modré linii

18
00:01:32,800 --> 00:01:35,660
máme vzduch, který dýcháme,

19
00:01:35,760 --> 00:01:37,300
vodu, kterou pijeme,

20
00:01:37,400 --> 00:01:40,020
a krajinu kolem nás.

21
00:01:42,600 --> 00:01:45,900
Atmosféry jsou určující
pro všechny planety sluneční soustavy.

22
00:01:48,280 --> 00:01:53,700
Mají moc stvořit dynamické,
ale cizí a chaotické světy.

23
00:01:55,880 --> 00:01:59,900
........