1
00:00:15,599 --> 00:00:18,939
<i>Snažit se to dát dohromady
bylo jako skládačka.</i>

2
00:00:20,938 --> 00:00:24,268
Slyšel jste několik divokých historek.

3
00:00:26,944 --> 00:00:29,744
<i>Z větší části jsem věřil,</i>

4
00:00:29,821 --> 00:00:32,121
<i>že se něco stalo.</i>

5
00:00:33,742 --> 00:00:34,582
<i>Však víte,</i>

6
00:00:35,285 --> 00:00:36,945
kde je kouř, je i oheň.

7
00:00:39,373 --> 00:00:42,463
<i>A množství dýmu, které se nahromadilo</i>

8
00:00:42,542 --> 00:00:45,752
<i>jistě naznačovalo,
že je tam pod tím oheň.</i>

9
00:00:47,464 --> 00:00:51,894
Ale neměli jsme
žádná fakta, která by to podpořila.

10
00:00:54,555 --> 00:00:57,015
Protože většina toho byla,
on řekl, ona řekla.

11
00:00:57,391 --> 00:01:01,601
Ale v tomhle případě to bylo on řekl,
ona řekla, ona řekla, ona řekla, ona řekla.

12
00:01:10,445 --> 00:01:14,065
<i>Chtěla jsem, aby otce Maskella obvinili.</i>

13
00:01:14,157 --> 00:01:17,657
<i>Chtěla jsem ho vidět,
jak sedí za mřížemi, za to co udělal.</i>

14
00:01:19,413 --> 00:01:21,123
A jediná cesta k tomu

15
00:01:21,206 --> 00:01:23,496
by byla, kdyby ho zástupce obvinil.

16
00:01:25,377 --> 00:01:28,957
<i>Sharon May byla velitelem
Útvaru pro sexuální delikty</i>

17
00:01:29,047 --> 00:01:30,917
<i>pro státní zastupitelství.</i>

18
00:01:32,050 --> 00:01:34,963
<i>Nevím proč to neudělala.
Bylo to mimo náš dosah.</i>

19
00:01:37,514 --> 00:01:38,983
Nevěděla jsem, co dělat.

20
00:01:42,102 --> 00:01:43,352
<i>Státní zástupce...</i>

21
00:01:45,772 --> 00:01:46,811
<i>policie...</i>

22
00:01:49,067 --> 00:01:50,567
<i>arcidiecéze...</i>

23
00:01:52,738 --> 00:01:53,988
<i>nic neudělali.</i>

........