1
00:00:32,573 --> 00:00:36,536
CinemArt
uvádí

2
00:00:52,468 --> 00:00:53,803
„Úplná kapitulace“

3
00:00:57,348 --> 00:01:00,977
AMERICKÁ IDYLA

4
00:01:23,958 --> 00:01:28,254
„Vítáme zpět maturitní ročník 1951
střední školy Weequahic“

5
00:01:29,172 --> 00:01:33,384
Vzpomeňte si na tu energii.
Amerika vyhrála válku.

6
00:01:34,218 --> 00:01:36,012
Konec hospodářské krize.

7
00:01:36,554 --> 00:01:38,639
Konec obětí.

8
00:01:39,307 --> 00:01:42,143
Rozkvět života byl nakažlivý.

9
00:01:42,894 --> 00:01:47,773
Slavili jsme okamžik kolektivního
opojení, který se už neměl opakovat.

10
00:01:48,482 --> 00:01:54,614
Nic podobného jsme už nikdy nezažili
od dětství až do dnešního večera,

11
00:01:55,114 --> 00:01:59,202
kdy se koná 45. sjezd
naší středoškolské třídy.

12
00:02:01,579 --> 00:02:06,459
Ve třiceti nebo čtyřiceti by setkání
bývalých spolužáků byla přesně ta věc,

13
00:02:06,542 --> 00:02:08,461
které bych se snažil vyhnout.

14
00:02:08,794 --> 00:02:12,423
Ale ve dvaašedesáti
mě to kupodivu přitahovalo,

15
00:02:12,673 --> 00:02:18,930
jako bych se v davu polozapomenutých
tváří přiblížil tajemství v nitru věcí,

16
00:02:19,472 --> 00:02:25,102
kouzelnému triku,
který mění čas minulý v čas přítomný.

17
00:02:32,944 --> 00:02:34,111
Švéd.

18
00:02:34,445 --> 00:02:36,113
Švéd Levov.

19
00:02:36,364 --> 00:02:40,409
Během válečných let
to bylo v naší čtvrti magické jméno.

20
00:02:40,910 --> 00:02:45,206
Nikdo z mála studentů se světlou pletí
v naší převážně židovské škole

21
00:02:45,248 --> 00:02:50,169
nedisponoval vikinskou maskou
modrookého hrdiny Švéda,

22
00:02:50,545 --> 00:02:53,548
staršího bratra
........