1
00:01:11,116 --> 00:01:16,770
The Last Word
Preklad : deanie

2
00:03:36,400 --> 00:03:37,731
Louis, nie, nie, nie.

3
00:03:37,800 --> 00:03:40,531
Živé ploty sa nestrihajú zhora nadol,

4
00:03:40,600 --> 00:03:42,967
ale zdola nahor,
ako sme si hovorili.

5
00:03:43,040 --> 00:03:44,610
Rozumiem pani Laulerová...

6
00:03:44,680 --> 00:03:45,966
Nechcem mať košatý plot.

7
00:03:46,040 --> 00:03:47,690
Nechcete košatý plot.

8
00:03:47,760 --> 00:03:49,091
Už sme to preberali.

9
00:03:49,160 --> 00:03:51,367
To áno. Veľakrát.

10
00:03:51,560 --> 00:03:53,085
Dobre teda, ja ho ostrihám.

11
00:03:53,160 --> 00:03:54,207
Dajte mi to.

12
00:03:54,280 --> 00:03:55,770
- Dobre.
- Ďakujem.

13
00:03:55,880 --> 00:03:57,166
Môžete pokosiť.

14
00:03:57,600 --> 00:04:01,571
Včera ste pokosili.
Do tvaru diamantu.

15
00:04:02,720 --> 00:04:03,881
Áno.

16
00:04:05,160 --> 00:04:06,764
Tak môžete odísť.

17
00:04:07,320 --> 00:04:08,685
Ďakujem vám.

18
00:04:10,280 --> 00:04:12,089
Veď sú tupé.

19
00:04:12,880 --> 00:04:15,121
Louis, nožnice musia byť ostré.

20
00:04:15,240 --> 00:04:17,447
- Pozriem sa do auta.
- Prosím vás.

21
00:04:28,800 --> 00:04:31,451
Teraz sa mi to páči viac.

22
00:04:32,080 --> 00:04:33,286
Svedčí vám to.

23
00:04:35,520 --> 00:04:37,249
Ďakujem za schválenie.

24
00:04:40,240 --> 00:04:42,447
Áno, nechávame to na zemi,
........