1
00:00:44,587 --> 00:00:47,715
Koříme se ti, ó vráno Elysejská!

2
00:00:48,063 --> 00:00:52,344
Koříme se ti!
Koříme se ti! Koříme se ti!

3
00:00:53,011 --> 00:00:56,094
Žádný obyčejný oheň nezažene strasti.

4
00:00:56,584 --> 00:00:58,860
Pouze jeden oheň dokáže dobývat.

5
00:00:59,247 --> 00:01:02,571
Oheň, kterýžto hoří
na polích Elysejských.

6
00:01:02,844 --> 00:01:06,297
Sláva, bratři! Mnoho bratří!

7
00:01:06,934 --> 00:01:09,979
Mnoho bratrů tvoří bratra jednoho.

8
00:01:10,257 --> 00:01:14,477
Sláva bratrstvu! Sláva vráně
v jejím zeleném království.

9
00:01:14,825 --> 00:01:17,610
Nechť je dílo dokonáno.

10
00:01:18,536 --> 00:01:21,539
Sláva, bratři! Nechť je dílo dokonáno.

11
00:01:22,030 --> 00:01:24,663
Osvoboď nás! Osvoboď nás!

12
00:01:24,821 --> 00:01:28,834
Osvoboď nás! Osvoboď nás!
Osvoboď nás...

13
00:01:40,512 --> 00:01:42,208
Ano.

14
00:01:42,670 --> 00:01:44,209
Jen se rozhlédněte.

15
00:01:44,251 --> 00:01:48,083
Na téhle mýtině se shromáždili
ti nejmocnější muži světa.

16
00:01:48,449 --> 00:01:52,287
Členové jednoho
z nejexkluzivnějších spolků v zemi.

17
00:01:52,451 --> 00:01:55,685
Pouze pro zvané,
tedy pokud se sami nepozvete.

18
00:01:55,876 --> 00:02:00,880
Shromáždili se zde, aby mezi těmito
majestátnými stromy hledali boha.

19
00:02:01,144 --> 00:02:03,857
Jedí spolu, močí bok po boku,

20
00:02:03,957 --> 00:02:06,669
a svět si rozdělí jako nedělní pečeni.

21
00:02:06,752 --> 00:02:09,129
Tady sídlí opravdová moc.

22
00:02:09,267 --> 00:02:11,895
Ženy ani prezidenti nejsou vítáni.

23
00:02:12,064 --> 00:02:15,189
Nejsem bývalý prezident.
Brzy budu znovu zvolený,
........