1
00:00:00,346 --> 00:00:01,846
The Son S01E10

2
00:00:02,230 --> 00:00:03,730
z angl. originálu preložil
x-five

3
00:00:04,581 --> 00:00:06,081
www,titulky.com

4
00:00:07,107 --> 00:00:09,415
Celé toto mesto...

5
00:00:09,450 --> 00:00:12,184
Pozri sem. Prekliaty čas.

6
00:00:12,220 --> 00:00:14,020
Útočia na nás šerif.

7
00:00:14,055 --> 00:00:16,055
Idú si po nás.

8
00:00:16,090 --> 00:00:17,590
Kto? O kom to hovoríš?

9
00:00:17,625 --> 00:00:19,658
Povedz šerifovi, čo si videl.

10
00:00:19,694 --> 00:00:21,360
Vyšiel som spoza rohu

11
00:00:21,396 --> 00:00:23,095
a videl som ako banda Garciových chlapov

12
00:00:23,131 --> 00:00:24,597
zakladá oheň.

13
00:00:24,632 --> 00:00:26,766
Kričal som na nich, aby prestali,
ale oni ušli.

14
00:00:26,801 --> 00:00:28,901
Koľko ľudí si videl
utekať, Louis?

15
00:00:28,936 --> 00:00:30,669
Štyroch možno piatich.

16
00:00:30,705 --> 00:00:33,839
Mal som ich prenasledovať, šerif,
viem, mal som, ale...

17
00:00:33,842 --> 00:00:36,170
Oheň vzbĺkol tak rýchlo
a ja som ho musel najskôr uhasiť,

18
00:00:36,206 --> 00:00:39,345
- takže som bežal po hasičský voz a...
- Urobil si správnu vec.

19
00:00:39,380 --> 00:00:41,747
Vrátime im to. Počúvate ma?

20
00:00:41,783 --> 00:00:43,349
Pozri, nemusíš ma presviedčať.

21
00:00:43,384 --> 00:00:45,151
Len sa snažím zistiť
všetky fakty skôr ako vyrazím

22
00:00:45,153 --> 00:00:47,286
rozbiť Pedrovi Garciovi
uprostred noci dvere.

23
00:00:47,288 --> 00:00:49,855
Tie fakty ti práve povedal!

........