1
00:00:00,216 --> 00:00:01,511
Minule jste viděli...

2
00:00:01,513 --> 00:00:04,088
Budeš pro mě dobrou skrýší.

3
00:00:04,090 --> 00:00:07,059
Až zemřeš, zemře i tvoje
pokrevní linie.

4
00:00:07,061 --> 00:00:08,659
Velká oběť,

5
00:00:08,661 --> 00:00:11,564
která mi vrátí tělo.

6
00:00:11,597 --> 00:00:13,931
Pokud Elijah tak jako tak zemře,

7
00:00:13,933 --> 00:00:16,638
můžu zkusit umístit
jeho duši do přívěsku.

8
00:00:17,671 --> 00:00:19,453
Dostaň Elijaha do přívěsku!

9
00:00:19,870 --> 00:00:21,398
Pospěš, zabíjí ho!

10
00:00:22,575 --> 00:00:23,642
Cítím ho!

11
00:00:24,745 --> 00:00:26,478
Vzala si Elijahovu sílu.

12
00:00:26,481 --> 00:00:28,485
Prázdnota se znovuzrodí.

13
00:00:28,525 --> 00:00:30,404
Duše mého bratra je v tom přívěsku.

14
00:00:30,406 --> 00:00:31,825
Musíme ho přivést zpátky.

15
00:00:31,828 --> 00:00:33,852
Patří do svého původního těla.

16
00:00:33,854 --> 00:00:35,986
A když je jeho duše
v přívěsku stabilní,

17
00:00:35,988 --> 00:00:37,855
můžu ho přivézt zpátky,

18
00:00:37,857 --> 00:00:39,657
potřebuju jen dostatečnou oběť.

19
00:00:39,660 --> 00:00:41,283
Myslíš na to, co já.

20
00:00:41,286 --> 00:00:43,544
Zabijeme Prázdnotu,
zachráníme bratra.

21
00:00:44,231 --> 00:00:46,431
Udělej mi laskavost
a dávej na sebe pozor.

22
00:00:46,433 --> 00:00:47,595
Co kdybych ti řekla,

23
00:00:47,635 --> 00:00:49,367
že dokážu přivést Davinu k životu?

24
00:00:49,369 --> 00:00:50,931
- Jsi vážně zpátky?
........