1
00:00:22,597 --> 00:00:24,393
Obvinění zní takto:

2
00:00:24,430 --> 00:00:27,430
Vědomě a zákeřně jsi napadl ženu,

3
00:00:27,514 --> 00:00:31,596
jmenovitě ženu svého
kapitána, s úmyslem zabít ji.

4
00:00:31,633 --> 00:00:35,389
Za toto je stejný trest jako za zradu.

5
00:00:35,426 --> 00:00:36,727
A to jest:

6
00:00:36,763 --> 00:00:38,596
- Budou ti uříznuty uši!
- Ne!

7
00:00:39,180 --> 00:00:41,305
Tvůj jazyk bude vyříznut.

8
00:00:41,555 --> 00:00:44,806
A poté budeš vysazen na
nejbližším neobydleném pobřeží

9
00:00:44,888 --> 00:00:47,097
bez jídla a pití,

10
00:00:47,596 --> 00:00:49,097
ponechán na pospas smrti.

11
00:00:49,179 --> 00:00:50,347
Milost!

12
00:00:55,679 --> 00:00:57,596
Podepsán kapitán Clegg,

13
00:00:57,930 --> 00:01:00,721
léta páně 1776.

14
00:01:44,679 --> 00:01:51,387
Kapitán Clegg

15
00:03:11,136 --> 00:03:15,031
Blata v Romney, bažinaté a bezútěšné,

16
00:03:15,068 --> 00:03:18,927
byly domovinou hrdých
a nezávislých lidí.

17
00:03:19,760 --> 00:03:22,432
Jejich pobřeží vhlíželo
k pobřeží Francie

18
00:03:22,469 --> 00:03:28,594
a mnohokrát se zde pašovalo víno a
brendy a lidé tak obírali krále o peníze.

19
00:03:29,594 --> 00:03:32,719
Z této části Angile
pochází mnoho legend,

20
00:03:32,755 --> 00:03:36,432
ale žádná jiná není tak známá,

21
00:03:36,468 --> 00:03:41,968
jako legenda o démonech přebývajích
v blatech, kteří za nocí brázdili krajinou

22
00:03:42,005 --> 00:03:47,093
a zaseli hrůzu a strach do srdce
každého, kdo projížděl jejich územím...

23
00:06:59,382 --> 00:07:02,048
Panstvo! Takhle ne.
........