1
00:00:20,979 --> 00:00:25,133
<i>Hodně dlouhou dobu
jsem byla naštvaná na Boha.</i>

2
00:00:25,317 --> 00:00:29,744
<i>Myslela jsem si, „Bůh to nechal dopustit.
Bůh mi tohle provedl.“</i>

3
00:00:30,155 --> 00:00:34,754
Byla jsem k smrti vyděšená
o tom mluvit, prožívat to

4
00:00:34,855 --> 00:00:38,695
a přijmout fakt, že se mi tohle stalo.

5
00:00:39,831 --> 00:00:42,316
<i>Mám mnoho zamlžených vzpomínek,</i>

6
00:00:42,417 --> 00:00:45,446
<i>tolik otázek na to, co se stalo.</i>

7
00:00:45,712 --> 00:00:49,382
<i>To proto jsem tak dlouho nic neřekla.</i>

8
00:00:50,133 --> 00:00:53,068
<i>Úplně jsem nevěděla,
co se vlastně stalo.</i>

9
00:00:54,263 --> 00:00:56,747
<i>A nebylo to něco,
co jsem chtěla vědět.</i>

10
00:00:56,920 --> 00:00:58,894
<i>Nic z toho jsem nechtěla vědět.</i>

11
00:01:01,103 --> 00:01:05,483
<i>Ale potom jednoho dne na konci 90. let</i>

12
00:01:05,566 --> 00:01:11,486
<i>jsem zaslechla, že otec Maskell
byl ve Stella Maris</i>

13
00:01:11,572 --> 00:01:14,173
<i>ukrytý v oddělení demence.</i>

14
00:01:15,200 --> 00:01:17,905
Tak jsem si oblekla zářivě červený kostýmek

15
00:01:18,052 --> 00:01:19,359
a...

16
00:01:19,618 --> 00:01:23,316
sjednala si schůzku
s příjímacím ředitelem.

17
00:01:23,417 --> 00:01:25,985
Řekla jsem, že hledám svého otce

18
00:01:26,086 --> 00:01:28,716
<i>a šla jsem navštívit otce Maskella.</i>

19
00:01:30,799 --> 00:01:35,403
<i>Sledovala jsem kudy jde,
poznamenala si tlačítka, které stistkla.</i>

20
00:01:35,616 --> 00:01:39,081
<i>Šli jsme dovnitř
a stáli jsme před jeho pokojem.</i>

21
00:01:39,182 --> 00:01:42,728
Hodně jsem se vyptávala
a jenom nakoukla dovnitř

22
00:01:43,088 --> 00:01:45,809
a viděla jsem ho, jak leží v posteli.

23
00:01:47,190 --> 00:01:50,661
........