1
00:00:01,001 --> 00:00:03,003
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:03,086 --> 00:00:05,588
My a dítě tě potřebujeme.

3
00:00:05,714 --> 00:00:07,382
Zasranej lháři!

4
00:00:07,382 --> 00:00:11,594
Měli jsme utéct a založit rodinu.

5
00:00:12,387 --> 00:00:14,889
<i>Přichází období změn.
Je zde naděje.</i>

6
00:00:15,807 --> 00:00:18,101
<i>Kéž Bůh ti bude milostivý.</i>

7
00:00:18,101 --> 00:00:19,602
Hloupá holka.

8
00:00:19,686 --> 00:00:21,604
<i>Doufám, že obdrží pouze varování.</i>

9
00:00:21,688 --> 00:00:23,606
Nebude to snadné bez manžela.

10
00:00:23,690 --> 00:00:26,109
Neměla by ses měla starat o svého?

11
00:00:26,192 --> 00:00:28,820
Musíš se vrátit do Jezebel.
Musíš vzít ten balíček.

12
00:00:28,903 --> 00:00:30,588
Musíš ho skrýt
a někdo tě bude kontaktovat.

13
00:00:30,613 --> 00:00:31,990
To je směšné.

14
00:00:31,990 --> 00:00:34,701
Riskovat svůj život,
protože ti to řekla, ta kurva, Alma?

15
00:00:34,784 --> 00:00:36,719
- Je to obyčejný balíček.
- Může to být cokoliv.

16
00:00:36,719 --> 00:00:38,304
Bomba nebo antrax.
Kdo ví?

17
00:00:38,388 --> 00:00:39,681
<i>Co je s tebou?</i>

18
00:00:39,706 --> 00:00:42,417
Nedovol, aby tě zničili.

19
00:00:42,500 --> 00:00:46,379
<i>Musíš se držet!</i>
<i>Bojuj!</i>

20
00:00:46,504 --> 00:00:48,882
To je pro tebe.
Něco výjimečného.

21
00:00:51,509 --> 00:00:53,586
<i>Pochválen buď, mrcho!</i>

22
00:00:53,586 --> 00:00:55,088
<i>Tady je tvůj zatracený balíček.</i>

23
00:01:08,485 --> 00:01:11,988
Titulky Audit ( ?° ?? ?°)

........