1
00:00:44,748 --> 00:00:51,547
Podle skutečných událostí v okrese
Jones státu Mississippi, 1862 -1876

2
00:00:55,843 --> 00:00:59,597
-Levá! Levá! Levá, pravá, levá!
-ŘÍJEN 1862

3
00:01:00,222 --> 00:01:03,809
Levá! Levá!
Levá, pravá, levá!

4
00:01:04,393 --> 00:01:06,145
Levá! Levá!

5
00:01:06,604 --> 00:01:08,063
Levá, pravá, levá!

6
00:01:08,314 --> 00:01:10,566
-Držte se mě!
-Levá!

7
00:01:10,774 --> 00:01:12,359
Levá, pravá, levá!

8
00:01:12,943 --> 00:01:15,404
-Levá...!
-Uzavřít mezeru!

9
00:01:15,446 --> 00:01:17,281
Držte krok!

10
00:01:17,907 --> 00:01:18,949
Krok!

11
00:01:19,366 --> 00:01:21,118
Levá, pravá, levá...!

12
00:01:25,206 --> 00:01:27,291
Pochodem v chod, hoši!

13
00:01:27,917 --> 00:01:30,294
-Levá, pravá, levá!
-Za rovnat!

14
00:01:30,336 --> 00:01:32,046
Levá! Levá!

15
00:01:32,254 --> 00:01:35,007
-Levá, pravá, levá!
-Na vrchol kopce, hoši!

16
00:01:35,049 --> 00:01:38,344
-Vzhůru po hřebeni!
-Levá, pravá, levá!

17
00:01:38,761 --> 00:01:42,181
Levá! Levá!
Levá, pravá, levá!

18
00:01:42,723 --> 00:01:44,225
Zakleknout!

19
00:01:45,017 --> 00:01:47,102
Levá, pravá, levá!

20
00:01:47,228 --> 00:01:50,523
Levá! Levá!
Levá, pravá, levá!

21
00:02:00,074 --> 00:02:01,075
Levá!

22
00:02:01,116 --> 00:02:03,285
-Levá, pravá, levá!
-Jdeme!

23
........