1
00:00:00,223 --> 00:00:02,123
<font color=#00FFFF>Ant-Man
1x04 - Deratizátor</font>

2
00:00:02,124 --> 00:00:03,713
Ale no tak, prosím?

3
00:00:03,714 --> 00:00:05,913
Tak už si vyber místo, Grante.

4
00:00:05,914 --> 00:00:08,543
Jsi ve stresu.
To si tě Perry zase dobírá?

5
00:00:08,544 --> 00:00:09,874
Musím si s ním promluvit.

6
00:00:12,964 --> 00:00:15,004
Deratizátor?
U nás v domě?

7
00:00:19,794 --> 00:00:21,713
Hej, chlapáku.
Kam ten spěch?

8
00:00:21,714 --> 00:00:24,003
Co ti ti ubozí mravenečci udělali?
Určitě nic.

9
00:00:24,004 --> 00:00:24,914
Jdi mi z cesty.

10
00:00:24,917 --> 00:00:28,128
- H-Hej!
- Už nikdy se nestav mezi mě

11
00:00:28,129 --> 00:00:29,793
a mojí práci.
Slyšíš mě?

12
00:00:29,794 --> 00:00:31,713
<i>Dobře, kluci,
připravte se, to je ono.</i>

13
00:00:31,714 --> 00:00:34,213
- V klidu.
- To by mělo stačit.

14
00:00:42,464 --> 00:00:44,714
Teď!

15
00:00:54,044 --> 00:00:57,084
Knír mi znova naroste,
ale vy už ne.

16
00:01:06,624 --> 00:01:09,753
Fajn. Dobře...

17
00:01:09,754 --> 00:01:11,814
Mám vás dost!

18
00:01:12,254 --> 00:01:14,431
Rozlučte se, mravenci.

19
00:01:23,254 --> 00:01:25,253
Jo.
Skvělá práce, Jamesi.

20
00:01:25,254 --> 00:01:27,608
Úžasné, malý Hanku.
Dobrá práce, Bene.

21
00:01:27,609 --> 00:01:29,874
Boží, Grante.
Perry, s tebou si ještě promluvím...

22
00:01:29,875 --> 00:01:31,875
Přeložil jh666.
........