1
00:00:00,016 --> 00:00:01,616
<font color=#00FF00>Ant-Man
1x05 – Protonová krychle</font>

2
00:00:01,617 --> 00:00:03,866
<i>Protonová krychle je mnou
vytvořený experimentální zdroj energie.</i>

3
00:00:03,867 --> 00:00:05,826
<i>Sama o sobě je neškodná.
Ale ve špatných rukou</i>

4
00:00:05,827 --> 00:00:07,446
<i>by mohla způsobit,
že se svět zhroutí do sebe.</i>

5
00:00:07,447 --> 00:00:09,076
Mám dostat složitou krabici,
kterou jste ztratil,

6
00:00:09,077 --> 00:00:10,826
aby je nezneužili padouši.
Rozumím, Hanku.

7
00:00:10,827 --> 00:00:12,076
<i>Já ji neztratil.</i>

8
00:00:12,077 --> 00:00:14,906
<i>Jen jsem dlouho nevěděl,
kde je.</i>

9
00:00:14,907 --> 00:00:17,486
<i>Buď opatrný, krychle
ovlivňuje okolní časoprostor.</i>

10
00:00:17,487 --> 00:00:19,906
<i>Čím blíž k ní budeš, tím
víc tě bude ovlivňovat.</i>

11
00:00:19,907 --> 00:00:21,117
- Takže...
- Ant-Mane!

12
00:00:21,120 --> 00:00:23,406
Zabírám tuto krychli
jménem Pánů zla.

13
00:00:23,407 --> 00:00:25,116
Ne tak rychle, Yellowjackete!

14
00:00:25,117 --> 00:00:28,236
S tímto zdrojem
energie ovládneme svět!

15
00:00:28,237 --> 00:00:29,577
- Co to děláš?
- Bojuj!

16
00:00:34,037 --> 00:00:37,156
Ha-ha! To jó.
Bod pro Ant-Mana.

17
00:00:37,157 --> 00:00:38,277
Jdeš k zemi!

18
00:00:43,197 --> 00:00:48,946
- Stůj!
- Ne! Pojď sem!

19
00:00:48,947 --> 00:00:52,877
- Řekl jsem, stůj! Nesahej na mě.
- Budu na tebe sahat, jak budu chtít.

20
00:00:59,367 --> 00:01:02,776
- Ta krychle je moje!
- Určitě ani nevíš, co dělá.

21
00:01:02,777 --> 00:01:04,671
- A ty?
........