1
00:00:13,800 --> 00:00:17,771
<i>titulky : semuelson l</i>

1
00:00:26,257 --> 00:00:28,460
<i> Kdysi jsme představovali lidský druh.</i>

1
00:00:30,763 --> 00:00:32,298
<i> Byli jsme jeho zástupci.</i>

1
00:00:39,070 --> 00:00:41,806
<i> A nyní...</i>

1
00:00:41,807 --> 00:00:43,576
<i> Nejsme nic víc, než jen podřadný druh.</i>

1
00:00:45,543 --> 00:00:47,846
<i> Vermini.</i>

1
00:00:47,847 --> 00:00:50,050
<i> Přišli nás sem vyhladit.</i>

1
00:00:54,887 --> 00:00:57,356
<i> Vzali nám svět jaký jsme znali, naše dějiny.</i>

1
00:00:57,356 --> 00:01:01,561
<i> Naše památky přetvořili v symbol zkomírajícího lidstva.</i>

1
00:01:01,561 --> 00:01:04,096
<i>A nářky se od nich táhly míle daleko.</i>

1
00:01:06,733 --> 00:01:08,701
<i> Vytvořili jakýsi druh chovného zařízení</i>

1
00:01:08,700 --> 00:01:11,403
<i> pro ty, co přežili.</i>

1
00:01:11,403 --> 00:01:14,606
<i>Těm jenž, se podařilo utéct, mluvili o tom místě jako o samotném pekle.</i>

1
00:01:14,606 --> 00:01:17,310
<i> Dělali si z nás nějaký druh náhradních inkubátorů</i>

1
00:01:17,310 --> 00:01:19,379
<i> pro jejich mláďata.</i>

1
00:01:25,451 --> 00:01:28,221
<i> Vyhlazovali nás v obrovských počtech, když poprvé zaútočili.</i>

1
00:01:30,822 --> 00:01:35,026
<i>Vytvořili tyto obrovské stavby jenž vypouští metan</i>

1
00:01:35,027 --> 00:01:37,697
<i>a vytváří jejich atmosféru.</i>

1
00:01:41,000 --> 00:01:42,301
<i> Nakazili naši půdu</i>

1
00:01:42,301 --> 00:01:43,936
<i> a nakazili naše rostliny.</i>

1
00:01:43,936 --> 00:01:46,473
<i> Navýšili globální teplotu,
což způsobilo zaplavení našich měst.</i>

1
00:01:49,808 --> 00:01:51,878
<i> Přivedli na zemi válku.</i>

1
00:01:51,878 --> 00:01:55,046
<i> Lesy proměnili v požár.</i>

1
00:01:55,046 --> 00:01:57,616
<i> Už tak se nedalo dýchat.</i>

1
00:01:57,617 --> 00:02:00,686
<i> A bylo téměř nemožné nadechnout se v blízkosti jejich továren</i>
........