1
00:00:00,230 --> 00:00:04,710
- Začalo to ve viktoriánské době.
- Percival Westmorland.

2
00:00:04,740 --> 00:00:06,120
Došlo ti, jak hrozně jsi šílená,

3
00:00:06,160 --> 00:00:08,670
když se helikoptérou vydáš
na ostrov šíleného vědce?

4
00:00:08,710 --> 00:00:12,690
- Viděl jsi teď někdy Martyho Duka?
- Ne, neviděl.

5
00:00:12,690 --> 00:00:15,350
Máme před domem policii, Donnie.
Musíme odsud vypadnout.

6
00:00:15,350 --> 00:00:17,800
Rachel touží jen po moci,
klidně se náš všech zbaví.

7
00:00:20,150 --> 00:00:22,560
Dokážeš Cosimu přivést zpátky,
Sarah. Všichni to víme.

8
00:00:22,560 --> 00:00:24,640
Sarah, Rachel si vzala ten lék.

9
00:00:28,440 --> 00:00:30,900
Delphine byla naživu, když ji odvezli.

10
00:00:30,900 --> 00:00:34,550
- Ty jsi našla svůj lék.
- Bodni mě jako za starých časů.

11
00:00:34,590 --> 00:00:38,440
- Nedovolí vám s ní zůstat.
- Pan Westmorland se s tebou chce setkat.

12
00:00:38,440 --> 00:00:41,900
- To je přece nemožné.
- Pro něj ne.

13
00:00:41,960 --> 00:00:44,520
Ne, nemusíš se bát.
Celá rodina je v pořádku.

14
00:01:29,900 --> 00:01:31,900
<i>Nízký stav baterie.</i>

15
00:01:38,340 --> 00:01:40,010
- Sarah.
- <i>Felixi.</i>

16
00:01:40,050 --> 00:01:43,040
- <i>Brzy se mi vybije telefon,
tak poslouchej.</i> - Ano, poslouchám.

17
00:01:43,040 --> 00:01:48,690
- Ferdinand unesl Kiru a paní S.
- Cože? - <i>Běž se podívat do úkrytu.</i>

18
00:01:48,690 --> 00:01:50,890
Za všechno může Rachel,
povedlo se jí svrhnout Susan.

19
00:01:52,690 --> 00:01:57,280
- Jsi v pořádku?
- Jo, jsem v pohodě.

20
00:01:57,320 --> 00:01:59,940
<i>Ne, to tedy nejsi.
Poznám ti to na hlase.</i>

21
00:01:59,940 --> 00:02:02,410
Na tom vůbec nezáleží, dobře?

........