1
00:00:02,800 --> 00:00:05,800
DIABLOVA MOHYLA, ŠKÓTSKO
SÚČASNOSŤ

2
00:00:05,880 --> 00:00:08,704
Judy! Čo to zasa robíš?

3
00:00:08,750 --> 00:00:10,578
Chcem počuť tú hudbu!

4
00:00:13,122 --> 00:00:16,908
Zasa ma do niečoho zatiahneš.
Všetci vedia, že v kopci sú duchovia.

5
00:00:17,620 --> 00:00:19,315
Počkaj!
Ešte chvíľu.

6
00:00:21,200 --> 00:00:22,480
To sú duchovia.

7
00:00:22,560 --> 00:00:26,648
Ak ich tu budeš naďalej počúvať,
vyjdú z kopca a zožerú ťa.

8
00:00:26,764 --> 00:00:28,880
- Nezožerú.
- Zožerú.

9
00:00:28,960 --> 00:00:31,280
A ja budem ten zlý.
Tak poď už.

10
00:00:41,560 --> 00:00:42,720
Počujem to.

11
00:00:45,360 --> 00:00:47,040
Judy!
Nie!

12
00:00:47,120 --> 00:00:49,120
<i>Príbeh zaznačím do kameňov.</i>

13
00:00:49,200 --> 00:00:51,080
- Judy!

14
00:00:51,160 --> 00:00:53,000
<i>Sem vry svoje meno.</i>

15
00:00:53,080 --> 00:00:55,280
DOK-TOR!

16
00:00:55,360 --> 00:00:59,680
DOK-TOR!
DOK-TOR!

17
00:01:25,356 --> 00:01:29,286
DOCTOR WHO S10E10
POJEDAČI SVETLA

18
00:01:30,138 --> 00:01:32,955
WWW.DOCTORWHO.SCIFI-GUIDE.NET

19
00:01:45,000 --> 00:01:46,880
Kde sme pristáli?

20
00:01:46,960 --> 00:01:49,620
Aberdeen,
Škótsko, 2. storočie.

21
00:01:49,700 --> 00:01:52,280
Na Marse si sa nesťažovala, čo?

22
00:01:52,360 --> 00:01:57,190
Prečo je zrazu Škótsko dôležitejšie
ako stráž trezoru a dodržanie prísahy?

23
........