1
00:00:02,640 --> 00:00:05,777
SOUČASNOST - ĎÁBLOVA MOHYLA
SKOTSKO

2
00:00:05,880 --> 00:00:08,552
Judy! Co to vyvádíš? Vrať se!

3
00:00:08,653 --> 00:00:10,232
Chci slyšet tu hudbu!

4
00:00:12,939 --> 00:00:14,712
Dostaneš mě do problémů.

5
00:00:15,172 --> 00:00:17,307
Každý ví, že jsou v kopci duchové.

6
00:00:17,408 --> 00:00:19,374
Počkej, za chvíli ji uslyšíš.

7
00:00:21,542 --> 00:00:24,442
To jsou duchové.
Když tu zůstaneš,

8
00:00:24,543 --> 00:00:26,660
vystoupí z kopce a sežerou tě.

9
00:00:26,761 --> 00:00:28,102
Nesežerou.

10
00:00:28,203 --> 00:00:31,280
Sežerou a budou to vyčítat mě.
Teď už pojď.

11
00:00:41,560 --> 00:00:42,942
Slyším ji.

12
00:00:45,037 --> 00:00:46,399
Judy! Ne!

13
00:00:47,078 --> 00:00:49,124
Vytesám ten příběh do kamene.

14
00:00:49,232 --> 00:00:50,569
Judy!

15
00:00:51,477 --> 00:00:52,900
Dám tam tvoje jméno.

16
00:00:53,117 --> 00:00:55,380
Dok-tor!

17
00:00:55,907 --> 00:00:59,949
Dok-tor! Dok-tor! Dok-tor!

18
00:01:22,703 --> 00:01:24,703
Titulky.com

19
00:01:24,804 --> 00:01:28,804
PÁN ČASU
10x10

20
00:01:28,905 --> 00:01:31,905
Překlad: Dankeroni

21
00:01:34,735 --> 00:01:37,640
POŽÍRAČI SVĚTLA

22
00:01:45,076 --> 00:01:46,356
A kde to jsme teď?

23
00:01:46,457 --> 00:01:49,637
Aberdeen, Skotsko,
druhé století našeho letopočtu.

24
00:01:49,738 --> 00:01:52,260
Na Mars jste si nestěžovali, nebo jo?
........