1
00:00:08,640 --> 00:00:11,777
SOUČASNOST - ĎÁBLOVA MOHYLA
SKOTSKO

2
00:00:11,880 --> 00:00:14,552
Judy! Co to vyvádíš? Vrať se!

3
00:00:14,653 --> 00:00:16,232
Chci slyšet tu hudbu!

4
00:00:18,939 --> 00:00:20,712
Dostaneš mě do problémů.

5
00:00:21,172 --> 00:00:23,307
Každý ví, že jsou v kopci duchové.

6
00:00:23,408 --> 00:00:25,374
Počkej, za chvíli ji uslyšíš.

7
00:00:27,542 --> 00:00:30,442
To jsou duchové.
Když tu zůstaneš,

8
00:00:30,543 --> 00:00:32,660
vystoupí z kopce a sežerou tě.

9
00:00:32,761 --> 00:00:34,102
Nesežerou.

10
00:00:34,203 --> 00:00:37,280
Sežerou a budou to vyčítat mě.
Teď už pojď.

11
00:00:47,560 --> 00:00:48,942
Slyším ji.

12
00:00:51,037 --> 00:00:52,399
Judy! Ne!

13
00:00:53,078 --> 00:00:55,124
Vytesám ten příběh do kamene.

14
00:00:55,232 --> 00:00:56,569
Judy!

15
00:00:57,477 --> 00:00:58,900
Dám tam tvoje jméno.

16
00:00:59,117 --> 00:01:01,380
Dok-tor!

17
00:01:01,907 --> 00:01:05,949
Dok-tor! Dok-tor! Dok-tor!

18
00:01:28,703 --> 00:01:30,703
Titulky.com

19
00:01:30,804 --> 00:01:34,804
PÁN ČASU
10x10

20
00:01:34,905 --> 00:01:37,905
Překlad: Dankeroni

21
00:01:40,735 --> 00:01:43,640
POŽÍRAČI SVĚTLA

22
00:01:51,076 --> 00:01:52,356
A kde to jsme teď?

23
00:01:52,457 --> 00:01:55,637
Aberdeen, Skotsko,
druhé století našeho letopočtu.

24
00:01:55,738 --> 00:01:58,260
Na Mars jste si nestěžovali, nebo jo?
........