1
00:00:01,314 --> 00:00:10,003
Bloodline s03e05
preložila katie2111

2
00:01:30,980 --> 00:01:33,429
Toto ponúka obhajoba ako dohodu o vine a treste.

3
00:01:33,468 --> 00:01:35,929
30 rokov vo väzení s maximálnym stupňom stráženia.

4
00:01:37,014 --> 00:01:38,640
Bez možnosti podmienečného prepustenia.

5
00:01:41,310 --> 00:01:42,936
Povedzte O'Bannonovi nech zhorí v pekle.

6
00:01:43,854 --> 00:01:47,024
V konečnom dôsledku, o tom či prijať alebo
neprijať dohodu rozhodne štát...

7
00:01:47,649 --> 00:01:49,234
ale ja som sa cítil povinný...

8
00:01:49,651 --> 00:01:50,694
predstaviť vám ju.

9
00:01:50,777 --> 00:01:54,281
Takže, by to bolo určite 30 rokov, že?

10
00:01:57,200 --> 00:01:59,202
Pani Diazová, to je veľmi dlhá doba.

11
00:01:59,786 --> 00:02:01,204
Ale nie dostatočne.

12
00:02:05,292 --> 00:02:07,878
Ty si sa nevyjadril, John.

13
00:02:13,800 --> 00:02:15,385
No, ja nemám na to právo.

14
00:02:24,102 --> 00:02:25,771
ja som o syna nikdy neprišiel.

15
00:02:28,190 --> 00:02:30,108
Ak by som o Bena niekedy prišiel, tak...

16
00:02:34,363 --> 00:02:35,405
Ja neviem.

17
00:02:39,660 --> 00:02:41,036
Ale prišiel som o brata.

18
00:02:43,288 --> 00:02:44,498
A premýšlal som, že ak...

19
00:02:48,293 --> 00:02:50,170
by našli toho človeka, ktorý to urobil...

20
00:02:53,548 --> 00:02:55,926
a on by bol z tohto
sveta odstránený...

21
00:02:59,805 --> 00:03:01,640
tak by som sa cítil lepšie.

22
00:03:07,813 --> 00:03:08,897
A on bol.

23
00:03:11,858 --> 00:03:14,403
Keď Wayne Lowry prišiel o život, tak bol.

24
00:03:19,032 --> 00:03:21,034
Aj tak mi ale Danny chýba každý deň.

25
........