1
00:00:10,553 --> 00:00:13,763
The Moonstone S01E02 (Měsíční kámen)
Přeložila: terinka.kavkova

2
00:00:13,840 --> 00:00:18,960
Posledního roku 18. století
plukovník John Herncastle

3
00:00:18,960 --> 00:00:24,120
vyplenil Indii při hledání neocenitelného
a nejposvátnějšího žlutého diamantu.

4
00:00:25,600 --> 00:00:29,080
Vishnu, bůh Indů, proklel zloděje,

5
00:00:29,080 --> 00:00:33,280
aby je stíhali jeho tři kněží,
jenž věčně hlídají měsíční kámen.

6
00:00:34,600 --> 00:00:39,240
Ale prohnaný plukovník kámen
propašoval do Anglie.

7
00:00:39,240 --> 00:00:42,000
Ve své poslední vůli diamant odkázal
jeho krásné

8
00:00:42,000 --> 00:00:45,360
mladé neteři,
slečně Rachel Verinderové.

9
00:00:45,360 --> 00:00:46,840
Rachelin galantní bratranec,

10
00:00:46,840 --> 00:00:50,320
pan Franklin Blake,
byl pověřen předáním diamantu.

11
00:00:54,040 --> 00:00:56,800
Rachel byla svým diamantem očarována.

12
00:00:56,800 --> 00:01:00,635
Trvalo na tom, že si ho nechá
přes noc ve skříňce.

13
00:01:00,917 --> 00:01:02,596
ale ráno...

14
00:01:02,688 --> 00:01:04,964
Pomoc! Měsíční kámen je pryč!

15
00:01:06,058 --> 00:01:08,761
Lady Verinderová! Otče!

16
00:01:08,875 --> 00:01:09,915
Pomoc! Pomoc!

17
00:01:11,840 --> 00:01:13,440
Rachel, co se stalo?

18
00:01:17,560 --> 00:01:20,600
Najdeme ho.
Nemohl se dostat daleko, věřte mi.

19
00:01:20,600 --> 00:01:24,960
Věřit?!
Jak teď mohu někomu věřit?

20
00:01:24,960 --> 00:01:27,440
- Co se stalo?
- Diamant byl ukraden.

21
00:01:29,120 --> 00:01:30,160
Dovolte!

22
00:01:32,560 --> 00:01:34,155
Opravdu si myslíte, že ho někdo vzal?

........