1
00:00:55,731 --> 00:01:02,612
STÍN ĎÁBLA

2
00:01:03,363 --> 00:01:06,033
Opiová pole, Tibet

3
00:02:25,362 --> 00:02:30,320
- Wu? - Ty a tvoji bratři jste
zavraždili tři naše muže.

4
00:02:30,576 --> 00:02:34,953
Udělal by totéž. Pošlete
mi je a já je taky zabiju.

5
00:02:35,664 --> 00:02:38,665
Má pod kontrolou
pašování opia napříč Asií.

6
00:02:38,917 --> 00:02:40,826
To musí prosperovat jen Jing Ko?

7
00:02:41,128 --> 00:02:44,248
Moje opiová pole jsou ubohá.
Nedají se s jeho srovnat.

8
00:02:44,548 --> 00:02:48,131
Nuže já, Ling Penk,
mám právo na tento malý kousek.

9
00:02:48,844 --> 00:02:52,628
Jestli mě zabiješ, slibuji,

10
00:02:53,056 --> 00:02:55,382
že si pro tebe přijdou
moji bratři.

11
00:02:55,893 --> 00:02:57,969
A já slibuji tobě,

12
00:03:01,356 --> 00:03:03,314
že je pohřbím vedle tebe.

13
00:03:03,942 --> 00:03:05,851
Zabij ho.

14
00:03:12,826 --> 00:03:15,400
Nechte mě odejít!

15
00:03:15,954 --> 00:03:17,911
Podříznu mu krk!

16
00:03:18,373 --> 00:03:20,995
Tvoji muži nedokážou
střílet holýma rukama.

17
00:03:21,502 --> 00:03:22,581
Máš pravdu.

18
00:03:23,170 --> 00:03:24,878
Máš pravdu.

19
00:03:25,672 --> 00:03:27,998
Wu, jsi bezvadnej kamarád.

20
00:03:28,425 --> 00:03:31,461
- Jsi jako můj otec.
- Děkuji, Jing Ko.

21
00:03:34,431 --> 00:03:36,139
Zastřel je oba.

22
00:04:30,988 --> 00:04:32,398
Kam mě to vedete?

23
00:04:32,656 --> 00:04:35,443
Tulku vás přijme ve svém chrámu.

........