1
00:00:00,066 --> 00:00:03,977
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:06,666 --> 00:00:08,577
Danieli!

3
00:00:10,888 --> 00:00:13,110
<i>Potřebuješ mě, Dante!</i>

4
00:00:14,840 --> 00:00:17,088
Jak bych mohl věřit zlodějovi?

5
00:00:17,155 --> 00:00:19,400
Voda je aktuální měnou.

6
00:00:26,422 --> 00:00:29,844
Říkal jsem vám,
že budu váš strážný anděl.

7
00:01:36,644 --> 00:01:39,577
<i>Jednou musí o něco přijít.</i>

8
00:02:00,977 --> 00:02:04,044
<i>Ale i on musí jednou o něco přijít.</i>

9
00:02:58,577 --> 00:03:00,711
Ne! Ne!

10
00:03:30,644 --> 00:03:35,422
<i>edna.cz/fear-the-walking-dead</i>

11
00:03:35,466 --> 00:03:39,400
<i>přeložil Xavik</i>

12
00:04:03,711 --> 00:04:07,755
S tímto svatým pomazáním
a Jeho soucitem...

13
00:04:16,355 --> 00:04:18,333
Ne!

14
00:04:20,755 --> 00:04:23,550
Nechte mě! Jděte pryč!

15
00:04:23,622 --> 00:04:27,777
- Klid, starče.
- Co ode mě chcete?

16
00:04:35,222 --> 00:04:38,444
Tohle nevypadá moc dobře, bratře.

17
00:04:38,733 --> 00:04:41,222
Šlo to po mně,
ale pak mě to nechalo.

18
00:04:42,222 --> 00:04:46,000
Jo, taky bych po tom nešel.

19
00:04:46,355 --> 00:04:48,288
Jak se jmenujete?

20
00:04:49,266 --> 00:04:52,511
Daniel Salazar.

21
00:04:52,822 --> 00:04:55,688
A já jsem Efrain, Danieli.

22
00:04:55,977 --> 00:04:59,066
Umíráte.

23
00:05:02,111 --> 00:05:04,933
Vodu. Vodu.

24
00:05:06,155 --> 00:05:09,133
- Vodu!
- Uklidněte se.
........