1
00:00:06,352 --> 00:00:09,361
Walkerovo svědectví
nemohlo být víc zatracující.

2
00:00:09,428 --> 00:00:12,722
Francis Underwood v čele
schématu ovlivňování

3
00:00:12,781 --> 00:00:15,844
amerických voleb čínskými penězi.

4
00:00:15,900 --> 00:00:19,266
Svědectví potupeného
a nespokojeného bývalého prezidenta.

5
00:00:19,726 --> 00:00:23,055
- Proč promluvil až teď?
- Naznačujete, že by neměli

6
00:00:23,225 --> 00:00:27,165
- brát vážně, co Walker řekl? - Pokud
je to pravda, proč tak dlouho mlčel?

7
00:00:27,242 --> 00:00:31,698
Justiční výbor tuhle otázku určitě
položí, jakmile bude mít příležitost.

8
00:00:31,808 --> 00:00:35,704
Mé zdroje tvrdí, že o obžalobě by
se mohlo hlasovat již koncem týdne.

9
00:00:35,769 --> 00:00:40,605
Jako by Sněmovna byla tak efektivní. To
prezident Walker by měl být prošetřen.

10
00:00:41,152 --> 00:00:42,980
Pokaždé tvrdí něco jiného.

11
00:00:43,050 --> 00:00:47,412
A nezapomínejme na jeho
emoční problémy z minulosti.

12
00:00:47,482 --> 00:00:50,333
Underwoodova neúcta sahá
do doby, kdy byl navrhován

13
00:00:50,370 --> 00:00:53,565
- za ministra...
- Tahle křížová výprava vás zaslepuje.

14
00:00:53,606 --> 00:00:57,259
Počkejte. Jestli bude
Underwood obviněn, pak...

15
00:00:57,322 --> 00:01:00,088
- To je předpoklad a nebezpečný k tomu.
- Dobře.

16
00:01:00,125 --> 00:01:03,574
Tome, kam by obžaloba postavila
viceprezidentku Underwoodovou?

17
00:01:03,625 --> 00:01:05,738
Do Oválné pracovny, jako prezidentku.

18
00:01:05,789 --> 00:01:09,512
Jak by to pak u nich vypadalo,
to můžeme jen hádat.

19
00:01:10,215 --> 00:01:13,574
Sethe, jaké to je
v současnosti pro první pár?

20
00:01:13,726 --> 00:01:15,901
Vyhýbají se veškerému rozptýlení.

21
00:01:16,026 --> 00:01:18,630
Pokračují v práci pro americký lid.

........