1
00:00:32,699 --> 00:00:36,661
Vzhledem k tomu, že se zůčastním konference s lidmi,

2
00:00:36,745 --> 00:00:41,708
rád bych zakryl ty největší rozdíly mezi námi.

3
00:00:41,708 --> 00:00:44,711
Mají tendence zaměřovat se na tyto věci.

4
00:00:47,046 --> 00:00:51,885
Mám asi špatné prioroty, že?

5
00:00:51,968 --> 00:00:58,391
Záleží jenom na mne,
jestli bude vyhlášena válka, nebo ne.

6
00:01:00,143 --> 00:01:03,146
Obávám se setkání s několika lidmi.

7
00:01:03,229 --> 00:01:06,566
- To je pochopitelné, lorde Duvoe.
- Děkuji.

8
00:01:06,566 --> 00:01:10,111
Ale budou pod větším tlakem, než já.

9
00:01:10,195 --> 00:01:14,449
Doufám, že si uvědomí,
že pokud tomuto setkání zabrání,

10
00:01:14,532 --> 00:01:17,535
tak pro ně budou následky zničující.

11
00:01:17,619 --> 00:01:23,124
- Jistě si to uvědomují, pane.
- Rollo, myslím, že zbytek zdobení vynechám,

12
00:01:23,208 --> 00:01:26,920
mohlo by to vypadat trochu přehnaně.

13
00:01:26,920 --> 00:01:29,214
Asi si vezmu plášť.

14
00:01:29,297 --> 00:01:31,382
Moudré rozhodnutí, pane.

15
00:01:36,596 --> 00:01:39,098
Setkal jsi se již někdy s lidmi, Rollo?

16
00:01:39,182 --> 00:01:42,894
Ano, pane, jednou jsem viděl tři, z dálky.

17
00:01:42,977 --> 00:01:45,605
Vypadali podobně, jako Zykariané.

18
00:01:45,605 --> 00:01:50,068
To ano, ale s tím rozdílem,
že je to vždy jen jedna osoba.

19
00:01:50,151 --> 00:01:54,614
Když jsem byl kadetem,
tak na mne hluboce zapůsobili.

20
00:01:54,614 --> 00:01:58,117
Ukázali nám holografický záznam lidské reakce

21
00:01:58,117 --> 00:02:01,579
na prosté oddělení hlavy od těla.

22
00:02:01,663 --> 00:02:03,581
Byli tím zhnuseni.

23
00:02:04,791 --> 00:02:09,879
- Oni tedy nevědí, že jsme rozdílní?
- Myslím, že dosud ne.

24
........