1
00:00:17,730 --> 00:00:20,110
Takhle jsem si vás nepředstavovala,
monsieur Guibourgu.

2
00:00:20,150 --> 00:00:22,130
Otče Etienne.

3
00:00:22,370 --> 00:00:27,770
Církev mě možná odmítla,
ale mou víru mi nevezmou.

4
00:00:28,110 --> 00:00:30,310
Takže můžete
odpovědět na má přání?

5
00:00:31,290 --> 00:00:34,430
Síla našeho Pána
je ve využívání přírody.

6
00:00:36,490 --> 00:00:38,750
Nemohu jít
proti přirozenému řádu.

7
00:00:38,890 --> 00:00:41,090
Chci jen to, co je správné.

8
00:00:42,210 --> 00:00:45,390
V duši po mně touží
víc než po čem jiném.

9
00:00:50,370 --> 00:00:53,010
Takové city si
zajistíte jen tehdy,

10
00:00:53,350 --> 00:00:56,790
pokud si objekt
vaši lásku zaslouží.

11
00:01:00,330 --> 00:01:03,530
Obětovala bych pro něj život.

12
00:01:04,770 --> 00:01:06,930
To by nemělo být třeba.

13
00:01:25,210 --> 00:01:29,310
- Je dokonalá.
- Ale tohle není svět pro ni.

14
00:01:29,650 --> 00:01:32,610
Proto je na mně,
abych pro ni našel mír.

15
00:01:41,490 --> 00:01:42,970
Tak.

16
00:01:47,250 --> 00:01:52,550
Před rituálem musíte
splnit jisté povinnosti.

17
00:01:52,590 --> 00:01:54,730
Jisté obřady,
co je třeba pozorovat.

18
00:01:55,290 --> 00:01:57,430
Nejsem si jistá,
jestli jsem na to připravená.

19
00:01:57,490 --> 00:02:01,282
Myslíte, že tohle je trh?
Myslíte, že jsem pouhý kupec?

20
00:02:01,312 --> 00:02:04,734
Myslíte, že je to jen občasná služba,
kterou občas vyzkoušíte?

21
00:02:07,690 --> 00:02:10,290
Věnujte jeho službě svůj život

22
........