1
00:00:33,700 --> 00:00:38,695
<b>NIEKDE NAD JUŽNÝM PACIFIKOM...
1944</b>

2
00:03:11,605 --> 00:03:17,067
<b>KONG: OSTROV LEBIEK</b>

3
00:03:17,256 --> 00:03:20,478
<i>Ak použijeme tento úžasný stroj...</i>

4
00:03:20,584 --> 00:03:22,681
<i>vďaka, ktorému môžeme zvíťaziť...</i>

5
00:03:22,816 --> 00:03:24,102
<i>k dosiahnutiu mieru...</i>

6
00:03:25,008 --> 00:03:28,515
<i>Môžeme sa tešiť na najväčšiu éru
v ľudských dejinách.</i>

7
00:03:37,610 --> 00:03:45,238
<i>Rýchlosť pokroku pri projekte Satelit,
nie je snaha o pokrok riadených striel.</i>

8
00:03:45,341 --> 00:03:47,178
<b>SMERNICA 27
CASTLE BRAVO TESTOVANIE A ZNIČENIE</b>

9
00:03:48,765 --> 00:03:53,600
<i>Sme vo veku bádania a spoznávania nielen
nás, ale aj nášho okolia...</i>

10
00:03:53,817 --> 00:03:56,903
<i>A taktiež o pochopenie dnešnej doby.</i>

11
00:04:00,840 --> 00:04:03,404
<i>Po prvý krát v histórii, sme vo vesmíre
umiestnili kamery...</i>

12
00:04:03,707 --> 00:04:05,526
<i>Ktoré sa pozerajú dolu na Zem...</i>

13
00:04:06,029 --> 00:04:10,231
<i>Umožňujú nám objavovať veci,
ktoré sme nikdy nevideli.</i>

14
00:04:12,595 --> 00:04:15,614
<i>Najinteligentnejším druhom v budúcnosti,...</i>

15
00:04:15,637 --> 00:04:17,771
<i>nebudú ľudia, alebo opice.</i>

16
00:04:17,861 --> 00:04:19,139
<i>Budú to stroje.</i>

17
00:04:20,648 --> 00:04:23,126
<i>Do oceánu sme vyslali lode...</i>

18
00:04:24,138 --> 00:04:26,717
<i>pretože je toľko nepoznaného.</i>

19
00:04:26,918 --> 00:04:28,685
<i>Či už sa jedná o nový oceán,...</i>

20
00:04:29,010 --> 00:04:30,789
<i>alebo more pokoja...</i>

21
00:04:30,985 --> 00:04:34,301
<i>alebo hrozivý scenár
novej vojny.</i>

22
00:04:36,752 --> 00:04:39,545
<i>"Aby sme ukľudnili divokosť ľudí,...</i>

23
00:04:39,647 --> 00:04:42,548
<i>"...a spravili tento svet krásnym".</i>

........