1
00:00:01,523 --> 00:00:03,508
<i>Zodpovední za túto šou</i>

2
00:00:03,555 --> 00:00:07,359
<i>sa rozhodli vyskúšať ju v Jersey.</i>

3
00:00:07,602 --> 00:00:09,312
<i>Výsledkom toho je,
že si myslia o vás hlupákoch,</i>

4
00:00:09,382 --> 00:00:12,172
<i>že ste príliš hlúpi na to,
aby ste pochopili môj majstrovský kúsok.</i>

5
00:00:12,206 --> 00:00:15,397
<i>Tak počúvajte, hlupáci
a nechajte ma vyjsť na pódium.</i>

6
00:00:15,695 --> 00:00:17,796
<i>Svet sa rozpadol,
nikto nemá žiadne jedlo,</i>

7
00:00:17,831 --> 00:00:20,165
<i>ropa stojí 2 tisíc za barel
a jediným východiskom</i>

8
00:00:20,200 --> 00:00:23,235
<i>z tohto zasraného sveta
sú tajné preteky</i>

9
00:00:23,269 --> 00:00:26,638
<i>s výhrou 10 miliónov
dolárov v hotovosti.</i>

10
00:00:26,779 --> 00:00:32,142
<i>Ale je v tom jeden háčik:
všetky autá jazdia na ľudskú krv.</i>

11
00:00:32,246 --> 00:00:35,369
<i>Vitajte v "Krvavých pretekoch."</i>

12
00:00:36,463 --> 00:00:40,464
OBLASŤ KALIFORNIE,
ROK 1999.

13
00:01:19,168 --> 00:01:22,379
- Pekné fáro.
- Mal by si vidieť motor.

14
00:01:23,208 --> 00:01:25,710
Chceš, aby som sa na to pozrel?
Som dosť šikovný.

15
00:01:25,743 --> 00:01:27,244
Tak to sa stavím.

16
00:01:27,288 --> 00:01:29,379
No tak.

17
00:01:29,614 --> 00:01:33,443
Ak sa mi chceš pozrieť pod kapotu,
najprv mi musíš zaplatiť večeru.

18
00:01:35,219 --> 00:01:36,737
Možno inokedy.

19
00:01:36,988 --> 00:01:38,557
Hej.

20
00:01:39,371 --> 00:01:41,206
Kam sa zberáš?

21
00:01:42,159 --> 00:01:45,432
Ja ... už meškám.

22
00:01:45,496 --> 00:01:48,098
Do západu slnka musím byť v LA.

........