1
00:00:06,051 --> 00:00:08,445
Kéž bych mohl změnit tvůj názor, Cathy.

2
00:00:08,566 --> 00:00:10,312
- Já jen...
- Protože víš...

3
00:00:10,376 --> 00:00:12,414
Tohle pro tebe není dobré.

4
00:00:12,451 --> 00:00:15,195
Jednání s výborem se táhne.

5
00:00:15,263 --> 00:00:19,226
Chtěla ses sejít, protože jsi chytrá.
Protože bys měla mít pochybnosti.

6
00:00:19,428 --> 00:00:23,820
Cathy, já si tě vážím. Takhle dlouho
bychom to spolu netáhli, kdyby ne.

7
00:00:23,947 --> 00:00:26,718
- Čeká na mě manžel.
- Ale budeš vypadat jako blázen.

8
00:00:26,763 --> 00:00:28,388
Nemusíte mě urážet, Francisi.

9
00:00:28,429 --> 00:00:31,251
Svědek za svědkem
vyvrátí vše, co řekneš.

10
00:00:31,300 --> 00:00:33,248
Moje svědectví je jen svědectví.

11
00:00:33,321 --> 00:00:36,198
Vše to vyřeší soud veřejného mínění.

12
00:00:36,270 --> 00:00:38,437
Ano, ale komu veřejnost uvěří?

13
00:00:38,496 --> 00:00:42,156
Tobě nebo zbytkům trhavin
na teroristově počítači?

14
00:00:42,289 --> 00:00:46,015
Cathy, tvé svědectví bude
vypadat nedůležitě a pomstychtivě.

15
00:00:46,115 --> 00:00:48,500
A jaké pak budeš mít vyhlídky?

16
00:00:48,576 --> 00:00:50,254
Už je pozdě.

17
00:00:50,423 --> 00:00:54,960
- Převezmi zodpovědnost. - Jak prosím?
- Podívej, výbor bude muset počkat.

18
00:00:54,998 --> 00:00:59,031
Za dva týdny to stejně vyprchá
a ty budeš stát na špatné straně.

19
00:00:59,154 --> 00:01:02,115
- No, uvidíme.
- Ano, uvidíme.

20
00:01:02,567 --> 00:01:04,234
Až po tobě.

21
00:01:06,023 --> 00:01:07,922
Myslel jsem to vážně, Cathy.

22
00:01:13,546 --> 00:01:15,078
Cathy?

23
00:01:15,931 --> 00:01:17,516
........